Uncategorized

język rosyjski III FT i III MTP

06.04.2020

Temat: Główne religie świata.

Rozpoczynam trzecią część podręcznika „ Новый диалог 3”. Proszę się nie denerwować jeśli jeszcze go nie macie. Zdjęcia ćwiczeń będę zamieszczać na stronie.

Dziś rozpoczynamy dział „Межчеловеческие отношения” (Relacje międzyludzkie), w którym będziemy omawiać religie w Rosji i w Polsce, święta religijne – wybrane zwyczaje i obrzędy, konflikty wewnętrzne, międzynarodowe i międzyludzkie, akty terrorystyczne, przestępczość.

Rozpoczynamy od głównych religii świata.

1.Wprowadzenie do tematu.

Obejrzyjcie proszę krótki filmik na rosyjskich stronach „Основные мировые религии” i postarajcie się zapisać nazwy religii, które się w nim pojawiają:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=O7aFmX3deLE&feature=emb_title

2.Ćwiczenie umiejętności rozumienia tekstu pisanego i znajdowania w nim określonych informacji.

Wykonajcie ćwiczenie 1 A w karcie pracy. Przeczytajcie trzy wypowiedzi i dobierzcie do nich odpowiednią ilustrację. Następnie przeczytajcie wypowiedzi jeszcze raz i postarajcie się zaznaczyć właściwą odpowiedź w ćw. 1 Б

ĆWICZENIA  religie świata – ćwiczenia

Postarajcie się wykonać ćw. 3 – dobierzcie do symboli religijnych nazwy właściwych religii. Pomocne mogą być plakaty, znajdujące się na rosyjskich stronach. Plakaty te pomogą wam również zapisać nazwy religii.

religie świata – plakaty

Przeczytajcie informacje o krzyżu prawosławnym.

Ćw.4 A w karcie pracy jest zadaniem typu maturalnego (prawda/fałsz). Przeczytajcie i postarajcie się zaznaczyć.

3.Przyimki более, менее, меньше w połączeniu z dopełniaczem.

W pierwszych tekstach, które czytaliście pojawiło się dużo danych statystycznych. W karcie pracy znajdziecie tabelę z formami liczebników w dopełniaczu. Postarajcie się utworzyć własne połączenia używając przyimków i liczebników np. ponad 40%, mniej niż 13%, około 50% itp.

6.Podsumowanie.

Polecam obejrzenie filmiku o religiach w Rosji:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=9Kzk3CmuUF8&feature=emb_title

Chętnym uczniom polecam: „Мировые религии | Интересные факты”

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=WPR6QVQPOPo&feature=emb_title

Pamiętajcie, że zawsze możecie wyrazić opinię na temat sposobu przygotowywania zajęć, doboru materiałów, tego co wam się podoba, a co nie. Wasze opinia jest dla mnie bardzo ważna i daje mi wskazówki do dalszej pracy.

Miłej pracy!

Wszelkie pytania możecie kierować przez dziennik elektroniczny lub na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

 

Urszula Rądkowska