Strona

Rada Rodziców

Członkowie Rady Rodziców przy ZSCKR w Jabłoniu w roku szkolnym 2021/2022:

    Marta Łoszak –  Przewodnicząca Rady Rodziców
             Justyna Wołos – Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców
Magdalena Kamola  Sekretarz
Lila Winniczuk Skarbnik  


Rachunek Bankowy Rady Rodziców: 

BS Parczew o/Jabłoń
nr konta: 38 8042 0006 0391 7806 2000 0010