Strona

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

W systemie dziennym proponujemy:

Technikum 4-letnie kształcące w zawodach:

– technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

– technik rolnik

– technik agrobiznesu

– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

– technik żywienia i usług gastronomicznych

        Szkoła branżowa I stopnia 3-letnia kształcąca w zawodach:

– rolnik

– cukiernik

W systemie zaocznym:

Kursy kwalifikacyjne w zawodach:

– rolnik (kurs RL.03.)

– technik rolnik (kurs RL.16.)

WSZYSTKIE SZKOŁY SĄ BEZPŁATNE!!!

Naszym uczniom oferujemy:

– wyprawki dla klas pierwszych,
– stypendia naukowe
– nowoczesne pracownie multimedialne,
– dobrze wyposażoną bibliotekę z centrum multimedialnym,
– w pełni wyposażoną salę gimnastyczną oraz siłownię,
– stołówkę i bezpłatny internat,
– monitorowany parking,
– pomoc socjalną,
– bezpłatne wycieczki,
– dofinansowanie do wyjazdów integracyjnych,
– praktyki zagraniczne,
– wyjazdy szkoleniowe,
– bezpłatne kursy w ramach nauki zawodu: prawo jazdy (samochód, ciągnik), kurs kombajnisty, kurs z zakresu stosowania środków ochrony roślin