Uncategorized

Biologia I FTR IBT

25.05.2020

Temat: Procesy beztlenowego uzyskiwania energii

Celem lekcji jest poznanie rodzajów i znaczenia fermentacji oraz umiejętność porównania przebiegu fermentacji mleczanowej z oddychaniem tlenowym.

Zagadnienia:

definicja i rodzaje fermentacji

– etapy przebiegu fermentacji mleczanowej

– porównanie fermentacji mleczanowej z oddychaniem tlenowym

– zastosowanie fermentacji mleczanowej i alkoholowej

Temat został omówiony w podręczniku na str. 127 – 131

Zachęcam do obejrzenia filmu,, Oddychanie beztlenowe,,

https://www.youtube.com/watch?v=-CT_05eHS04&t=123s

Aby przybliżyć zagadnienie przygotowałam dla Was materiał, proszę zapoznajcie się z nim.

Oddychanie beztlenowe

Z zeszycie zapisujemy:

Fermentacja to proces uzyskania energii bez udziału tlenu. Polega na niecałkowitym utlenieniu substratu organicznego, głównie glukozy.

Fermentacja mleczanowa i fermentacja alkoholowa zachodzą naturalnie w przyrodzie.

Fermentacja mleczanowa jest procesem beztlenowego uzyskania energii. Zachodzi ona w cytozolu i składa się z dwóch etapów, którymi są:

  • glikoliza – beztlenowy rozkład glukozy do dwóch cząsteczek pirogronianu i dwóch cząsteczek ATP

  • redukcja pirogronianu – pirogronian zostaje zredukowany do kwasu mlekowego

Substratem fermentacji jest zwykle glukoza, a produktami – cząsteczki ATP oraz związek organiczny.

Produktem fermentacji mleczanowej jest kwas mlekowy a fermentacji alkoholowej etanol.

Do przeprowadzania tej fermentacji wykorzystuje się bakterie z rodzaju Lactobacillus.

Fermentacja mleczanowa znalazła zastosowanie w przemyśle mleczarskim, spożywczym do otrzymywania: jogurtów, serów konserwacji warzyw np. w ten sposób uzyskujemy kiszoną kapustę.

Porównanie fermentacji mleczanowej z oddychaniem tlenowym

cecha

Fermentacja mleczanowa

Oddychanie tlenowe

Substrat

glukoza

Glukoza + tlen

Produkt

ATP, kwas mlekowy

ATP, dwutlenek węgla, woda

Zys energetyczny

2 cząsteczki ATP

ok. 30 cząsteczek ATP

Etapy

glikoliza, redukcja pirogronianu

glikoliza, reakcja pomostowa, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy

Ostateczny akceptor elektronów

Pirogronian (związek organiczny)

tlen

Lokalizacj

cytozol

cytozol, mitochondrium

Podsumowanie:

Procesy beztlenowego uzyskiwania energii

Praca domowa.

Wyjaśnij, kiedy w komórkach mięśniowych człowieka produkcja ATP może zachodzić podczas oddychania tlenowego, a kiedy podczas fermentacji.

W razie pytań proszę o kontakt przez messenger, adres e –mail : joannamichaluk@gmail.com

Dziękuje i zachęcam do pracy!

Joanna Michaluk