Uncategorized

Biologia IB4

25.05.2020
Temat: Sposoby ochrony przyrody

Celem lekcji jest zapoznanie ze sposobami ochrony przyrody
1.Zapisujemy temat lekcji
2. Zagadnienia.
ochrona indywidualna, gatunkowa, obszarowa
ochrona bierna, czynna
ochrona ścisła i częściowa
ochrona w miejscu występowania i poza nim
restytucja i reintrodukcja gatunków

3.Proszę zapoznać się z materiałem dostępnym w podręczniku str. 141 – 146 oraz w podanym linku
Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/909846

3. Zapisujemy notatkę
Ze względu na zakres ochronę przyrody dzielimy na indywidualną, gatunkową i obszarową. Z uwagi na stopień ingerencji człowieka w ekosystem wyróżniamy ochronę bierną i czynną. Ze względu na możliwość gospodarczego wykorzystania przyrody wyróżniamy ochronę ścisłą i częściową.

Ochrona może odbywać się w miejscu występowania objętych nią gatunków i elementów przyrody nieożywionej (ochrona in situ) lub poza nim (ochrona ex situ).

Restytucja – odbudowa populacji pojedynczego gatunku np. w specjalnych koloniach.

Reintrodukcja – wprowadzenie gatunku na obszar, na którym wcześniej wyginął. Osobniki mogą pochodzić z innego terenu lub z hodowli.

4. Proszę rozwiązać podane ćwiczenia (załącznik 1,2)

sposoby ochrony przyrody (załącznik 1)

sposoby ochrony przyrody (załącznik 2)

5. Zachęcam do obejrzenia filmu
https://www.youtube.com/watch?v=Gld2bvOtFt0
Jeśli macie pytania proszę o kontakt przez messenger, adres email joannamichaluk@gmail.com
Pozdrawiam Joanna Michaluk