Uncategorized

Zasady żywienia- II FTP

Zasady żywienia– 2 FTP

Temat: Podział i rola witamin.

Data: 31.03.2020

Ilość godzin lekcyjnych: 1

Plan pracy:

 1. Zapoznajcie się z prezentacją ” Witaminy” (slajdy 3-11), którą otrzymaliście na wasze skrzynki e-mailowe.
 2. Sporządźcie notatkę z następujących zagadnień:
  1. Pojęcia: witamina, awitaminoza, hipowitaminoza, hiperwitaminoza.
  2. Podstawowa rola witamin dla organizmu człowieka.
  3. Historia odkrycia witamin.
  4. Podział witamin i ich nazwy.
 3. Zalogujcie się na platformę LearningAps.org i rozwiążcie krzyżówkę, która będzie podsumowaniem dzisiejszej lekcji. Rozwiązanie wyślijcie mi w wiadomości na platformie. Ocenię waszą aktywność. Praca na platformie będzie potwierdzeniem uczestnictwa
  w zajęciach.

Wszelkie pytanie dotyczące lekcji wysyłajcie na naszej grupie na facebooku. Pozdrawiam serdecznie i życzę przyjemnej pracy.

Sylwia Grzywaczewska