Uncategorized

Język angielski-1P4

31.03.2020.

Temat lekcji:

Matura na horyzoncie1. Powtórzenie użycia czasu Present Simple w zdaniach.

Cele: utrwalenie czasu Present Simple( uczeń zna zastosowanie czasu,
rozróżnia zdania w tym czasie,tworzy zdania twierdzące, pytające i przeczenia, udziela krótkich odpowiedzi, poszerza  materiał leksykalny o słownictwo zawarte w zdaniach).

Plan przebiegu lekcji

1)*Uczniowie przypominają zasady użycia czasu Present Simple oraz strukturę zdań
twierdzących, przeczących i pytających:

https://www.ang.pl/gramatyka/czas/present-simple/zastosowanie

https://www.ingless.pl/artykul/gramatyka-angielska-czas-present-simple/

2)Zadania na utrwalenie materiału znajdziecie pod adresem:

https://www.ang.pl/cwiczenia/878/present-simple-budowa

https://www.ang.pl/cwiczenia/1830/present-simple-budowa

https://www.ang.pl/cwiczenia/3168/present-simple-budowa

3)Wszelkie pytania proszę kierować na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez dziennik elektroniczny . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy. Lekcje on-line poprzez wideo rozmowy są nadal aktualne.
Pozdrawiam.
Galina Kuchta.