Uncategorized

zajęcia z wychowawcą 1 B4

Temat: Znaczenie uczuć w życiu młodego człowieka.

Dzień  dobry,

Celem dzisiejszych zajęć wychowawczych jest ukazanie nadrzędnej roli miłości w życiu człowieka i w relacjach międzyludzkich.

 1. Zastanów się, czym, Twoim zdaniem, jest miłość.
 2. Przeczytaj kilka encyklopedycznych definicji miłości i zastanów się czy odpowiadają Twojemu wyobrażeniu tego uczucia.
  a.Słownik języka polskiego, PWN pod red. M. Szymczaka:
  Miłość – głębokie przywiązanie do kogoś lub czegoś, umiłowanie, kochanie kogoś, czegoś; gorące, namiętne uczucie do osoby płci odmiennej.
  b.Wikipedia:
  Miłość – uczucie skierowane do osoby połączone z pragnieniem dobra i szczęścia. Miłość może być rozumiana, jako emocja wywołana poczuciem silnej więzi międzyludzkiej.

Określenie „miłość” może odnosić się do różnorodnych uczuć, stanów i postaw. Miłość daje zadowolenie i umożliwia samorealizację dzięki obecności drugiego człowieka. Rozmaitość użyć i znaczeń połączona z zawiłością uczuć i postaw składających się na miłość powoduje, że jest trudna do jednoznacznego zdefiniowania.

 1. Jak rozpoznać miłość?

Proponuję Ci wysłuchanie literackiej i muzycznej inspiracji na podstawie cytatu „Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?” z utworu Adama Mickiewicza pt. Niepewność Wykonanie – Marek Grechuta

 

 1. Jakie uczucia i emocje, towarzyszą miłości?

Na pewno są to stany pozytywne, takie jak – przyjaźń – altruizm – empatia – zrozumienie – życzliwość – serdeczność – zadurzenie – fascynacja – namiętność – tęsknota – troska –i pewnie jeszcze wiele innych, które mógłbyś wymienić.

Miłość wyzwala też emocje, uczucia, negatywne, takie jak – zaborczość – zazdrość – odrzucenie – cierpienie – niespełnienie.

 1. Jakie można wyróżnić typy miłości?

– miłość do siebie (od akceptacji po narcyzm)

– miłość bliźniego

– miłość rodzicielska (ojcowska, matczyna)

– miłość małżeńska

– miłość do Boga

– miłość do ojczyzny, narodu

– miłość duchowa, platoniczna (komunia serc, dusz)

– miłość erotyczna (zmysłowa, cielesna)

– miłość do świata

 1. Zapoznaj się z cytatami i sentencjami na temat miłości.

Która myśl, Twoim zdaniem, najtrafniej wyraża istotę miłości.

„Będziesz miłował Pana Boga twego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”, Biblia (Mt 22, 37–40)

„Miłość nie polega na wzajemnym wpatrywaniu się w siebie, ale na wspólnym patrzeniu w tym samym kierunku”, Antoine de Saint Exupéry

„Niedojrzała miłość mówi: Kocham cię, ponieważ cię potrzebuję. Dojrzała miłość mówi: Potrzebuję cię, ponieważ cię kocham”, Erich Fromm

„Każde głębsze uczucie prowadzi do cierpienia. Miłość bez cierpienia nie jest miłością”, Jan Twardowski

„Pierwsze westchnienie miłości to ostatnie wejrzenie rozumu”, Eliza Orzeszkowa

„Serce nie sługa, nie zna, co to pany, Nie da się okuć przemocą w kajdany”, Jan Nepomucen Kamiński

„Kochać to oddać wszystko i oddać samego siebie”, św. Teresa od Dzieciątka Jezus

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz wpółweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje”, Biblia (1 List do Koryntian), św. Paweł 33

„Jedna kropla miłości jest więcej warta niż ocean dobrych chęci i rozumu”, Blaise Pascal

„Jeżeli naprawdę kocham jakąś osobę, kocham wszystkich, kocham świat, kocham życie. Jeżeli mogę powiedzieć do kogoś: „Kocham cię”, muszę temu komuś powiedzieć: „Kocham w tobie wszystkich, przez ciebie kocham świat, kocham też samego siebie”, Erich Fromm

„Miłość nie pragnie, aby jej dogadzano, ani nie stara się o własną wygodę; lecz troszczy się o dobro innych i buduje Niebo pośród piekielnej rozpaczy”, William Blake

„Świat bez miłości jest martwym światem i zawsze przychodzi godzina, kiedy człowiek zmęczony błaga o twarz jakiejś istoty i serce olśnione czułością”, Albert Camus

Wnioski: Miłość to uczucie nadrzędne w życiu ludzkim. Przejawia się w różnych formach; od spojrzenia, słowa przez gest i uczynek. Buduje poczucie wartości i utrwala więzi ludzkie, nadaje sens ziemskiej egzystencji; jest źródłem siły, radości, nadziei i wiary.

O miłość warto dbać.

 

Pozdrawiam- Bożena Kusiuk