Uncategorized

Podstawy gastronomii – I P4

25.05.2020r r.

Temat: Odpady opakowaniowe i recykling opakowań

Cel lekcji poznanie odpadów opakowaniowych  i zasad segregowania śmieci w zakładzie gastronomicznym

Zagadnienia do zapisania i opracowania w zeszycie

  1. Znaki zamieszczone na opakowaniach
  2. Segregowanie śmieci

Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w prezentacjach, które  wykorzystasz do opracowania  zagadnień

znaki ekologiczne na opakowaniach

segregacja odpadów komunalnych

Pozdrawiam J Zając