Uncategorized

Zajęcia praktyczne- organizacja produkcji rolniczej (produkcja roślinna) klasa 3 FT gr.1

Zajęcia praktyczne- organizacja produkcji rolniczej (produkcja roślinna) klasa 3 FT gr.1

  1. 04. 2020 r.

 

T: Projektowanie i prowadzenie technologii z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego.

 

  1. Proszę zastanowić się nad:

– planowaniem produkcji roślinnej we własnym gospodarstwie rolnym na podstawie analizy ekonomicznej                  – doborem maszyn i narzędzi do rodzaju zabiegów uprawowych z uwzględnieniem wymagań roślin uprawnych          – analizą ekonomiczną poszczególnych technologii uprawy w swoim gospodarstwie

  1. Proszę o wykonanie zadania praktycznego R.16 ze stycznia 2015 r. Podaję link do wymienionego zadania. Z zadaniem tym zapoznaliście się już wcześniej. Teraz jednak dołożyłam jeden element – rachunek ekonomiczny. Zrobione zadanie wraz z rachunkiem ekonomicznym proszę przesłać na mój adres mailowy do dnia 07. 05. 2020 r.

https://arkusze.pl/zawodowy/r16-2015-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny.pdf

3.Proszę dokonać analizy ekonomicznej wybranych elementów technologii uprawy na przykładzie podanego zadania praktycznego (buraki cukrowe). Analizę taką możecie zrobić w tabelce. Umawiamy się, że elementem do policzenia będą:                                                                                                                                                               – koszty nasion                                                                                                                                                                – nawożenia

Areał to 2 ha zgodnie z zadaniem jako bezpośrednie koszty produkcji.

Ceny mają postać uśrednionych występujących w punktach sprzedaży. Jako pomoc podaję Wam link: https://www.agrofakt.pl/jak-obliczyc-dochod-z-produkcji-roslinnej/. Czekam na Waszą inwencję i zaproponowaną organizację pracy. Oceniała będę pomysł na tabelkę, zawarte informacje, prawdziwość danych, logikę, konsekwencje w obliczeniach.

W ogólnej analizie ekonomicznej poszczególnych technologii uprawy w zestawieniu kosztów bezpośrednich produkcji roślinnej uwzględnia się: materiał siewny, nawozy, środki ochrony roślin, zmienne koszty maszynowe, najęte z zewnątrz usługi oraz sznurek w przypadku zbóż czy worki i palety w przypadku ziemniaków, a także składki na ubezpieczenie, podatki itp. (Was dotyczą tylko 2 elementy -koszty nasion i nawożenie).                                          Wielkość nakładów ustala się pod kątem plonu, przy założeniu prowadzenia uprawy w przeciętnych warunkach glebowo-klimatycznych. Natomiast po stronie przychodów oprócz wartości towarowej plonu uwzględnia się także dopłaty bezpośrednie.
Dane o kosztach produkcji wykorzystywane są do podejmowania decyzji bieżących i planowania. Przedstawione kalkulacje poszczególnych działalności służą jako podpowiedź przy prowadzeniu własnych rachunków. Przyjęte do obliczeń ceny mają postać uśrednionych, występujących w punktach skupu, sprzedaży oraz usług.

Marta Marecka-Gierej

Pozdrawiam!