Uncategorized

Produkcja roślinna 1 FRT, 1 F4R

Dzień dobry

30. 04. 2020 r.

T: Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko

Celem lekcji będzie poznanie sposobów ograniczania ryzyka stosowania środków ochrony roślin dotyczącego ochrony środowiska wodnego i wody pitnej oraz organizmów pożytecznych w szczególności pszczoły miodnej

 

 1. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na:                                                                         -pszczoły

Pszczoła miodna i inne owady zapylające odgrywają kluczową rolę w produkcji roślinnej. Nieprawidłowo wykonywane zabiegi, szczególnie przy użyciu insektycydów, niosą niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i innych owadów pożytecznych. Dlatego bardzo ważne jest umiejętne korzystanie ze środków ochrony roślin w taki sposób, aby zagrożenia te ograniczyć do minimum.

Przy prowadzeniu chemicznej ochrony roślin należy w szczególności:

 • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;
 • stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie oraz przestrzegać zapisów dotyczących zakazów i ograniczeń (fazy fenologicznej rośliny, czas i okres, w których środek nie może być stosowany);
 • używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
 • nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
 • wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających (w godzinach wieczornych lub nocnych);
 • sprawdzić przed rozpoczęciem zabiegów, czy w uprawie chronionej nie ma owadów zapylających, ze szczególnym uwzględnieniem pszczół;
 • zachowywać minimalne odległości od pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych);
 • przestrzegać okresów prewencji;
 • nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s).

Dodatkowo Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że przepisy dają możliwość uzyskania od rolników informacji o zaplanowanych zabiegach chemicznej ochrony roślin, które mogą być wykonywane w okolicy pasieki. Każdy właściciel pasieki ma prawo zwrócić się z wnioskiem do tych rolników prosząc o informację, w jakim czasie i jakimi środkami będzie wykonywany zabieg. Stosujący środki ochrony roślin ma obligatoryjny obowiązek takiej informacji udzielić.

 • wody

Podaję link  https://www.agro.basf.pl/Documents/broszury/broszura-woda-2016.pdf

Podsumowanie:

Czy wiedziałeś, że… …

– w Europie zwykle od 50 do 90% zanieczyszczeń ŚOR w wodzie pochodzi ze źródeł punktowych?                            – można zapobiec ok. 60 do 90% skażeniu pestycydami w gospodarstwie poprzez czyszczenie opryskiwaczy na polu?

Chroń wodę: unikaj zanieczyszczeń ze źródeł punktowych!

Zadanie 1.

Postaw P jeśli to prawda i F-jeśli to fałsz

Podczas zabiegu zapobiegaj bezpośredniemu skażeniu i opryskuj tylko w ruchu ………..

Należy wyłączyć opryskiwacz podczas zawracania na drodze …………..

Można opryskiwać rowy i zbiorniki wodne ………..

Należy unikać opryskiwania pasów ochronnych ……………..

Można używać  przypadkowych do opryskiwacza bez względu na uprawę ………

Wskazany jest oprysk na zmarzniętą lub nasiąkniętą wodą glebę ……………

Zachęcam do wykonania ćwiczenia, ponieważ zechcę je ocenić. Proszę o przesłanie zdjęcia uzupełnionego ćwiczenia do dnia 04.05.2020 r. (poniedziałek). Potraktuje to jako obecność na lekcji.

W razie pytań, wątpliwości czy problemów proszę o kontakt na adres martagierej@wp.pl

Pozdrawiam

Marta Marecka-Gierej