Uncategorized

Zajęcia praktyczne- KZP (produkcja roślinna) klasa 3 FT gr.2

Dzień dobry

16. 05. 2020 r.

T: Zbiór i przechowywanie pozyskanych produktów roślinnych. Organizowanie sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego.

 

Celem zajęć jest organizowanie przechowywania i sprzedaży produktów roślinnych z zachowaniem norm jakości i bezpieczeństwa żywności.

 

Wprowadzenie:

Na przestrzeni dziejów rozwijano i doskonalono metody związane z magazynowaniem pożywienia: począwszy od prymitywnych dołów ziemnych, przez supernowoczesne przechowalnie, na chłodniach kończąc. Wydawać by się mogło, że postęp technologiczny starł z powierzchni ziemi stare metody przechowywania płodów rolnych, ale w wielu rejonach kraju i świata nadal są one jedynym źródłem utrzymania ich świeżości i dostępności przez cały rok. Wystarczy uważnie się rozejrzeć, żeby znaleźć w swoim otoczeniu codzienne działania związane z przechowywaniem i sprzedażą płodów rolnych.

 

Przyjrzyjmy się teraz następującym zagadnieniom:

1.Wymagania dotyczące przechowywania płodów rolnych.

Przechowywanie ziemniaków bez strat.

Podpowiedzi specjalisty – https://www.youtube.com/watch?v=1HHefPCmJGw

 

  1. Charakterystyka warunków przechowywania płodów rolnych.

Moduł VIII Przechowywanie i sprzedaż płodów rolnych – strony 2-9.

Jak przechowywać warzywa korzeniowe

https://www.youtube.com/watch?v=da1d24O8ShU

 

  1. Organizowanie sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego.

Moduł VIII Przechowywanie i sprzedaż płodów rolnych – strony 10-11.

 

Aby zapoznać się bliżej z tematem proszę zajrzeć na stronę:

file:///C:/Users/Nauczyciel/Downloads/09_8.1_PPR_tresc%20(2).pdf

 

Następnie obejrzyj Videocast dotyczący tego samego modułu.

https://kno.ore.edu.pl/moodle/course/view.php?id=673#section-

Podsumowanie

Surowce pochodzenia rolniczego ze względu na zawartość białka, tłuszczu, cukrów, związków mineralnych, witamin i innych stanowią cenne źródło pokarmu dla ludzi i zwierząt oraz posiadają szerokie zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki. O przydatności towarów pochodzących z produkcji rolniczej decydują nie tylko cechy gatunkowe i zróżnicowany skład chemiczny, lecz także ich walory jakościowe i związana z nimi przydatność przemysłowa.

Aby wydłużyć przydatność przemysłową i walory jakościowe, konieczne jest  zapewnienie produktom i towarom pochodzenia rolniczego odpowiednich warunków przechowywania i magazynowania po zbiorze.

Znane są różne sposoby i techniki przechowywania oraz magazynowania:

– najstarsze (pryzmy, kopce, piwnice)

-najnowszych-  w pełni zautomatyzowane magazyny zbożowe w formie silosów, czy przechowalnie ziemniaków z kontrolowaną atmosferą.

Nowoczesne magazyny i przechowalnie:

-chronią towary przed przemoknięciem,

– chronią towary przed przemarznięciem

chronią towary przed szkodnikami,

– zapobiegają rozwojowi chorób grzybowych i pleśni.

Okres magazynowania (w zależności od gatunków roślin i przeznaczenia) trwa od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.

Sprzedaż bezpośrednia to handel małymi ilościami nieprzetworzonych produktów.

Waszym zadaniem będzie opisanie dowolnego sposobu przechowywania ziemniaków, a następnie wskazanie wad i zalet tego sposobu.

Pomocą będzie Zeszyt Naukowy UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH. Na stronie 120 znajduje się rozdział dotyczący przechowywania i magazynowanie roślin okopowych. Natomiast na stronie 123 zamieszczona jest ilustracja kopca technicznego, która jest pośrednią formą przechowywania ziemniaków między kopcami tradycyjnymi a przechowalniami. Warto przeanalizować ten rysunek.

https://repozytorium.uph.edu.pl/bitstream/handle/11331/862/Rudzinski_Zasady_przechowywania_i_magazynowania_towarow.pdf?sequence=1

Ponieważ już omawialiśmy podobne zagadnienia na innych zajęciach, osoby, które przysłały prace domową po raz drugi już mi jej nie odsyłają. Jest to praca dla osób, które jeszcze nie przesłały mi wybranego sposobu przechowywania ziemniaków.

Zrobione zadanie proszę przesłać na mój adres mailowy do dnia 23. 06. 2020 r.

Miłej pracy!

M. Marecka-Gierej