Uncategorized

Zajęcia praktyczne –kzp (produkcja roślinna) klasa 3 FT gr.2

 Zajęcia praktyczne –Kzp (produkcja roślinna) klasa 3 FT gr.2

  1. 05. 2020 r.

 

T: Organizowanie technologii uprawy roślin i produkcji pasz na użytkach zielonych zgodnie z zasadami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej oraz Zasadami Wzajemnej Zgodności – organizowanie prac na użytkach zielonych.

 

Celem lekcji jest organizacja procesu produkcji roślinnej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i  Zasadami Wzajemnej Zgodności;

Organizowanie procesu produkcji roślinnej wymaga przestrzegania zasad Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej. Dotyczy to m.in. dobierania właściwego płodozmianu do warunków siedliskowych i ekonomiczno-organizacyjnych, nawożenia spełniającego warunki ekonomiczne, produkcyjne i środowiskowe, czy też właściwego prowadzenia uprawy roli.

Ponieważ macie już trochę doświadczenia, chciałabym wykorzystać poprzednie materiały do zajęć praktycznych.      W związku z tym proszę o wykonanie zadania R.16 z 2020 r. Podaje link:

https://arkusze.pl/zawodowy/r16-2020-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny.pdf

Proszę o wykonanie 3 rezultatów w tym zadaniu: 1,2,6 (tabela 1, 2 i 6)

Rezultat 1 : Płodozmian z udziałem roślin uprawianych w gospodarstwie

Rezultat 2: Zapotrzebowanie na nawozy mineralne w czystym składniku i w masie towarowej

Rezultat 6: Nadwyżka bezpośrednia z 1 ha uprawy łubinu żółtego

Zrobione zadanie proszę przesłać na mój adres mailowy do dnia 23. 06. 2020 r.

Miłej pracy!

Marta Marecka-Gierej