AktualnościKonkursyUncategorizedZrealizowane

Wyróżnienie w Konkursie ,,Stop Przemocy, Granica Bólu – Agresja i Przemoc Rówieśnicza w Szkole. Gdzie Szukać Pomocy?”

Uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu
wyróżnione w Konkursie
,,Stop Przemocy, Granica Bólu – Agresja i Przemoc Rówieśnicza w Szkole. Gdzie Szukać Pomocy?”

W październiku po raz kolejny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie zorganizowało konkurs nawiązujący do problemu przemocy. Komisja konkursowa doceniała prezentacje multimedialne przygotowane przez: Justynę Naumczyk (II miejsce) oraz Melanię Klimejko (wyróżnienie). Nagrodami w konkursie były karty podarunkowe na zakup sprzętu multimedialnego.

Warto pamiętać, że „przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody”.
Korzystając z okazji prezentujemy ulotkę opracowan
ą przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie.

Anna Gronowska