Akcje samorząduAktualnościSamorządUncategorized

Akcja „Z myślą o kobietach”

Informujemy, iż w naszej szkole organizujemy akcję „Z myślą o kobietach”, której celem będzie edukacja prozdrowotna wśród kobiet, zapobieganie chorobom oraz przeciwdziałanie wykluczeniu związanemu z ubóstwem menstruacyjnym. Wśród zaplanowanych działań są: organizacja spotkań edukacyjno – profilaktycznych ze specjalistami, zbiórka funduszy na zakup środków higieny osobistej dla potrzebujących dziewczyn oraz kampania propagująca zdrowy styl życia.

Samorząd Uczniowski wraz z Opiekunami