Uncategorized

Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych i bhp I P4

22.04.2020r.

Temat: Instalacja grzewcza w zakładzie gastronomicznym

Cel lekcji: poznanie budowy,działania i obsługi instalacji grzewczej w zakładzie gastronomicznym

Zagadnienia do zapisania w zeszycie:

1. Systemy ogrzewania

2. Wyposażenie kotłowni indywidualnego ogrzewania w zakładzie gastronomicznym

3. Obsługa pieców grzewczych

4. Zasady eksploatacji instalacji grzewczej

W celu zapoznania się z materiałem nauczania dołączam prezentację w której znajdziecie informacje dotyczące instalacji grzewczej

INSTALACJA GRZEWCZA

Teresa Szymoniuk