Uncategorized

Język angielski zawodowy w rolnictwie-2FTP

22.04.2020

Temat pierwszej lekcji: Powtórzenie materiału.

Temat drugiej lekcji:  Zarządzanie agrobiznesem.

Planowany przebieg lekcji:

  1. *Utrwalenie zwrotów i wyrazów z rozdziałów :” Zdrowie zwierząt, Klimat i pogoda” . Odpowiedz na pytania:                                             1) What seeds are advertised in the catalog?                                                                                                                                                2) What conditions are best for the peppers?                                                                                                                                                3) What conditions are best for the cabbages?                                                                                                                                             4) What is the most important thing to do to protect the health of livestock?                                                                                               5) What are the main health problems that livestock face?
  2. Zapoznanie uczniów ze: słownictwem związanym z rozliczeniem finansowym , zarządzaniem  agrobiznesem. Następujące wyrazy i wyrażenia przepisać do zeszytu przedmiotowego i wypisać ich definicje ze słowniczka str.34-39 oraz tłumaczenie:                     revenue, expenses, interest payments on loan; income, total production expenses, gross farm revenue, farm cash receipts, feed costs, non-cash expenses, net farm income, debt.
  3. Czytanie listu (letter) księgowej do rolnika z opisem jego sytuacji finansowej
  4. Wykonanie zadań typu prawda/ fałsz;dopasowywanie wyrazów do definicji; znajdowanie wyrazów/ wyrażeń o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu
  5. Zadania :   Podręcznik str. 20 STUDENT BOOK 3 : https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/03/Students-book.pdf
  6.  Przeczytaj list księgowej str.20 zad.2 Określ, które zdania są zgodne z treścią przeczytanego tekstu (T), a które nie(F).
  7. №3 str.20 Dopasuj wyrażenia 1-5 do definicji A-E
  8. №4  str.20 W tekście znajdź  wyrazy o  znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu
  9. Odpowiedzi na pytania oraz rozwiązanie zadań przyślij  na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez Messenger .

Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.

Pozdrawiam .

Galina Kuchta