Aktualności

Wykorzystanie programu 365FarmNet w nowoczesnym gospodarstwie.

15 czerwca uczniowie Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki uczestniczyli w szkoleniu „Wykorzystanie programu 365FarmNet w nowoczesnym gospodarstwie”. Szkolenie poprowadził Pan Roman Bathelt z firmy 365FarmNet. W trakcie szkolenia uczniowie mogli zapoznać się ze sposobami prowadzenia dokumentacji w gospodarstwie, możliwościach i zastosowaniu programu 365FarmNet oraz urządzeń do automatycznego dokumentowania przebiegu prac polowych w dokumentacji gospodarstwa.

Serdecznie dziękujemy za przeprowadzone szkolenie.

mgr inż. Jacek Grondkowski