AktualnościInternatUncategorized

Wychowanie innowacyjne w internacie

W obecnym roku szkolnym w internacie odbywają się zajęcia społeczno – kulturalne o charakterze zespołowym. Rozwijają one uzdolnienia organizacyjne  młodzieży, uczą efektywnej pracy społecznie użytecznej, umiejętności współdziałania i współżycia, podporządkowania interesów osobistych społecznym, skłaniają wychowanków do aktywności społecznej i inwencji twórczej.

Młodzież internatu realizuje dwa projekty. Międzynarodowy projekt „Z kulturą mi do twarzy” oraz edukacyjny projekt ‘Europa i ja’ z  wybranym krajem Belgią. Pierwsze obowiązkowe zadanie , w całości wykonane przez młodzież, to gazetka przedstawiająca wszystko to, co kojarzy nam się z tym krajem.

  Wychowankowie biorą udział nie tylko w realizacji zadań projektowych , uczestniczą także w imprezach, które na stałe wpisane są w harmonogram imprez internatu jak np. Dzień Chłopaka. W tym roku dziewczęta własnoręcznie upiekły oraz ozdobiły muffinki, przygotowały parodię turnieju jeden z dziesięciu, a także umiliły wieczór  swoim śpiewem. Uwieńczeniem uroczystości była pyszna kolacja w postaci  najlepszej swojskiej pizzy.

  Wychowankowie pamiętają także o świętach państwowych i wydarzeniach historycznych m.in. 11 listopada, wykonują wówczas gazetki tematyczne, wieszają girlandy, a także przygotowują prezentacje swoim młodszym koleżankom i kolegom.

  Pozytywna atmosfera spotkań sprzyja podnoszeniu efektywności działań pedagogicznych i służy wszechstronnemu rozwojowi podopiecznych.