AktualnościKonkursyUncategorized

Konkurs na najlepszy biznesplan

Weź udział w konkursie na najlepszy biznesplan pn. „Moje zrównoważone i innowacyjne gospodarstwo”

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszy biznesplan pn. „Moje zrównoważone i innowacyjne gospodarstwo”. Zbierzcie zespół w swojej szkole i stwórzcie razem biznesplan.

Zgłoszenia wraz z pracami konkursowymi przyjmujemy do 15 listopada 2023 r. na adres: konkurs.biznesplan@minrol.gov.pl  

Na najlepsze prace czekają atrakcyjne nagrody pieniężne oraz upominki rzeczowe.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do Konkursu mogą się zgłaszać zespoły od 3 do 6 osób. W skład zespołu mogą wchodzić zarówno uczniowie, którzy uczestniczyli, jak i nie uczestniczyli w szkoleniu nt. sporządzania biznesplanów organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Cel konkursu

Konkurs ma na celu zachęcanie do podejmowania w swoim gospodarstwie rodzinnym inicjatyw (w tym przy wykorzystaniu środków unijnych) na rzecz jego rozwoju, uwzględniając innowacyjne rozwiązania, efektywne wykorzystanie zasobów oraz łagodzenie presji środowiskowej przez produkcję rolniczą.

Jak wziąć udział w konkursie:

  1. Zgłoszenie udziału w Konkursie składacie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, a pracę konkursową – na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Jeżeli w zespole są uczniowie niepełnoletni, do formularza dołączacie zgodę rodziców.
  2. Zgłoszenie udziału oraz pracę konkursową przesyłacie w wersji elektronicznej w formacie pdf (podpisaną przez wszystkich członków zespołu oraz opiekuna zespołu; podpisy mogą być zeskanowane) oraz w wersji edytowalnej – do dnia 15 listopada 2023 roku na adres: „konkurs.biznesplan@minrol.gov.pl”. 
  3. Za datę złożenia pracy konkursowej uważa się datę jej przesłania na adres „konkurs.biznesplan@minrol.gov.pl”.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie! Na Wasze prace czekamy do 15 listopada 2023 r.

Na wszelkie pytania odpowiedzą:

Jakub Gierczuk, Zbigniew Mileniuk, Mirosław Dawidiuk, Anna Lisiecka

Do pobrania – regulamin wraz z załącznikami