Uncategorized

Użytkowanie i obsługa systemów mechatronicznych w rolnictwie 3BT 18.05.2020

Szanowna Młodzieży

Temat: Optymalne wykorzystanie pojazdów i maszyn wyposażonych w systemy agrotroniczne na przykładzie gospodarstwa.

Kontynuujemy temat z poprzedniej lekcji. Dzisiaj zajmiemy się metodami sporządzania map występowania chwastów na polach.

Sporządzenie mapy występowania chwastów na polu można wykonać na podstawie informacji uzyskanych:

– ze zdjęć wykonanych ze statków powietrznych, satelitów lub dronów ,

– z odczytów czujników optycznych zamontowanych na ciągnikach lub maszynach rolniczych (kombajny zbożowe, sieczkarnie polowe itp.),

– z obserwacji wzrokowych oceniających miejsca i nasilenie zachwaszczenia oraz rejestracji za pomocą odbiornika GPS.

Zapraszam do e podręcznika, str. 301 STEROWANIE ZMIENNOŚCIĄ DAWKI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN.

Waszym zadaniem będzie opisanie zasady działania optycznego czujnika chwastów.

Poniżej wklejam link do filmu instruktażowego. Film niestety nie jest po polsku, ale samo oglądanie wiele wyjaśnia.

Notatkę prześlijcie na messenger, w przypadku pytań jestem dostępny w dowolnym czasie.

Pozdrawiam

Tomasz Wiśniewski