Uncategorized

Użytkowanie i obsługa systemów mechatronicznych w rolnictwie 3BT 06.04.2020

Szanowna Młodzieży

Temat: Zasady organizacji pracy sprzętu rolniczego wyposażonego w systemy elektronicznego sterowania. Zagadnienia optymalizacji pracy maszyn z zastosowaniem systemów nawigacji satelitarnej w gospodarstwie rolnym.

Temat mamy dość obszerny ale tylko z pozoru. Organizacja i optymalizacja pracy sprzętu rolniczego w świetle rozwiązań agrotronicznych sprowadza się do wdrożenia w gospodarstwie telematyki. I właśnie to pojęcie będzie kluczowe dla realizacji niniejszych zajęć. Zapraszam wszystkich do naszego e-podręcznika str. 209, rozdział Telematyka w rolnictwie. Skupcie się na tym aby zrozumieć pojęcie telematyki i odpowiedzcie na pytanie jakiego rodzaju dane organizujące i optymalizujące pracę rolnika i  maszyn rolniczych można przesłać korzystając z telematyki.

Z racji tego, że w rozkładzie materiału nadszedł czas na sprawdzian, proszę Was o przesłanie notatek z trzech ostatnich lekcji na messengera. Im notatka będzie obszerniejsza i będzie nosiła znamiona pracy własnej (czyli coś więcej niż przepisanie z książki)- tym wyższa ocena.

Pozdrawiam

Tomasz Wiśniewski

Jestem dostępny na messenger w razie pytań, możecie pisać i pytać w dowolnym dla Was czasie (poza nocą).