PSYCHOLOG SZKOLNY

Informacja o programie „Aktywny samorząd”

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

,,AKTYWNY SAMORZĄD”- 2020

 

Powiat Parczewski oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapraszają osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w programie „Aktywny samorząd”.

Program ,,Aktywny samorząd” jest w całości finansowany ze środków PFRON.

Realizatorem programu na terenie Powiatu Parczewskiego jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Szpitalna 2A; 21- 200 Parczew

 

Głównym celem programu jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

W 2020 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością i uruchomił nabory w  SOW (System Obsługi Wsparcia).

W ramach ubiegania się o dofinansowanie w programie „Aktywny Samorząd” umożliwiono Wnioskodawcom składanie wniosków elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW – Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem:  https://sow.pfron.org.pl/ oraz https://portalsow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/.

W celu złożenia dokumentów w formie elektronicznej należy założyć konto w Systemie Obsługi Wsparcia, posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę  https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany  lub zapoznać się z ofertą banku, w którym Wnioskodawca posiada rachunek.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności obejmuje:  

  1. opłata za naukę (czesne),
  2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
  3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Wnioski studenci/studentki składają w miejscu zamieszkania

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

01.03.2020 – 31.03.2020

01.09.2020 – 10.10.2020

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu „Aktywny samorząd” można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie, ul. Szpitalna 2a, pod numerem telefonu: 83 355 15 80 lub na stronie internetowej www.pcpr.parczew.pl