AktualnościUncategorizedUroczystości

Uroczystość pożegnania absolwentów

    26 kwietnia w ZSCKR w Jabłoniu odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klas V. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły oraz odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Pani Dyrektor Agnieszka Piekarska. W swoim przemówieniu odczytała list z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowany do absolwentów, pożegnała maturzystów oraz życzyła im spełnienia marzeń i sukcesów w dorosłym życiu. Pani Dyrektor podziękowała również rodzicom za wspieranie działań nauczycieli i współpracę ze szkołą.

     W dalszej części spotkania głos zabrali również Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Marta Łoszak oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Sylwester Świć. Ważnym momentem tej uroczystości było wyróżnienie uczniów, którzy przez cały czas edukacji w naszej szkole zdobywali wysokie wyniki w nauce oraz angażowali się w różne działania. Pani Dyrektor Agnieszka Piekarska, wychowawcy klas oraz Przewodnicząca Rady Rodziców wręczyli tym absolwentom nagrody za wyniki w nauce, 100% frekwencję na zajęciach szkolnych, godne reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach, zawodach sportowych oraz za udział w pracach społecznych na rzecz szkoły. Na szczególne uznanie zasłużył uczeń klasy V PT Kacper Kurowski, który otrzymał świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę za udział w licznych konkursach i zaangażowanie w prace na rzecz szkoły. Następnie wręczono listy gratulacyjne rodzicom wyróżniających się uczniów klas V.

    Głos zabrała również przedstawicielka tegorocznych absolwentów – Monika Wertejuk, która w imieniu wszystkich podziękowała za pięcioletnią współpracę. Następnie uczniowie w dowód wdzięczności wręczyli dyrekcji i nauczycielom kwiaty.

Na zakończenie tego wzruszającego wydarzenia absolwenci otrzymali drobne upominki, a następnie udali się po raz ostatni do swoich sal, gdzie wychowawcy wręczyli im świadectwa.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, który jest „małą podróżą w czasie” przez te ostatnie 5 lat …