Aktualności

Ślubowanie klas pierwszych

19 października w ZSCKR w Jabłoniu odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych.

W obecności Dyrekcji szkoły, nauczycieli i wychowawców, rodziców oraz wszystkich uczniów uczniowie ślubując na sztandar szkoły przypieczętowali swoją przynależność do szkolnej społeczności.

Zobowiązali się rzetelnie i uczciwie wypełniać obowiązki ucznia, osiągać jak najlepsze wyniki w nauce, zdobywać nowe umiejętności, przestrzegać postanowień zawartych w statucie i regulaminie szkoły, szanować nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanki i kolegów, kierować się ideałami humanizmu, tolerancji, uczciwości i odwagi, szanować tradycje i dobre imię Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu.

Po części oficjalnej zaproszono wszystkich do obejrzenia prezentacji „Przyłapani” przygotowanej przez wychowawców klas I według pomysłu pani Urszuli Rądkowskiej oraz do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

Uroczystość zakończyła się spotkaniem integracyjnym uczniów, rodziców i wychowawców oraz słodkim poczęstunkiem.