Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2FTP

29.04.2020r. Temat: Zbiór i przechowywanie ziarna zbóż.

Celem lekcji jest wyjaśnienie zasad obowiązujących podczas prowadzenia produkcji roślinnej zgodne ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności

– wyjaśnienie zasad zbioru i przechowywania ziarna zbóż.

Zbiór zbóż  i przechowywanie

Zbioru zbóż jarych dokonujemy jednoetapowo za pomocą kombajnów do zbioru zbóż.

Do przechowywania nadaje się ziarno o wilgotności 13–14%. W przypadku wilgotności wyższej, ziarno należy dosuszyć w suszarniach w temperaturze 45–50°C (ziarno siewne) lub 60–70°C (ziarno przeznaczone na paszę).

Ziarno zazwyczaj przechowujemy w silosach zbożowych. W przypadku, gdy ziarno ma wilgotność wyższą niż zalecana i nie ma możliwości jego dosuszenia, można je składować w warstwach 20–50 cm i szuflować co najmniej raz dziennie do osiągnięcia odpowiedniej wilgotności.

Przechowywanie ziarna

Na uzyskanie wysokiej jakości ziarna zbóż duży wpływ ma sposób jego przechowywania.

W pomieszczeniach, gdzie przechowuje się ziarno, należy dbać o utrzymanie odpowiednich

warunków, temperatury, wilgotności, higieny oraz o zabezpieczenie przed dostępem

szkodników. Unikać porastania ziarna, rozwoju pleśni, a także żerowania szkodliwych owadów, roztoczy, gryzoni i ptaków.

 

PRZECHOWUJESZ ZBOŻE? ZOBACZ JAK ZROBIĆ TO PRAWIDŁOWO! https://www.youtube.com/watch?v=4przEPSfuRQ

Zboże dobrze przechowywane https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/zboze-dobrze-przechowane,5592.html

https://www.kalendarzrolnikow.pl/909/minimalizacja-strat-w-ziarnie-w-czasie-przechowywania

Zasady przechowywania http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/88-2011_8.pdf

Prawidłową odpowiedź odsyłamy do sprawdzenia.

Wilgotność ziarna które musi być dosuszone, przekracza:

a. 5-6 %

b. 11-13 %

c. 16-17 %

d. 10-12 %

 

POWTARZACIE WIADOMOŚCI O ZBOŻACH      10_3.1_UR_tresc       10_4.1_UR_tresc

Po powrocie do szkoły zrobimy powtórzenie i sprawdzian.

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz