Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2FTP

29.04.2020r. Temat: Ochrona zasiewów przed chorobami i szkodnikami.

Celem lekcji jest wyjaśnienie zasad obowiązujących podczas prowadzenia produkcji roślinnej zgodne ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności

– wyjaśnienie zasad ochrony zbóż jarych

Pielęgnacja zbóż jarych polega na  zwalczaniu chwastów oraz chorób i szkodników. Ochrona zbóż przed agrofagami nie jest czynnikiem plonotwórczym, ale wpływa bezpośrednio na jego wysokość poprzez zabezpieczenie przed poważnymi stratami w okresie wegetacji. Przy chemicznym zwalczaniu szkodników, chorób i chwastów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Środki ochrony roślin stosowane do zwalczania chorób, szkodników i chwastów

W zależności od zagrożenia czy pojawienia się chorób stosujemy odpowiednie fungicydy do ich zwalczania. Występujące chwasty zwalczamy odpowiednio dobranymi herbicydami. Do zwalczania szkodników w uprawach zbóż jarych stosujemy insektydy. Zastosowanie insektycydów celowe jest po przekroczeniu progów zagrożenia w ilości występowania szkodników.

Przykładowe progi zagrożenia szkodnikami dla pszenżyta jarego i pszenicy jarej

  • płoniarka zbożówka w okresie krzewienia – 6 larw na 100 roślin,
  • pryszczek pszeniczny w okresie kłoszenia – 8 larw na 1 kłosie,
  • mszyce zbożowe w okresie kłoszenia lub zaraz po wykłoszeniu – 5 mszyc na 1 kłosie,
  • skrzypionki zbożowe w okresie wyrzucania liścia flagowego – 1–1,5 larwy na źdźble.

W celu zapobiegania wyleganiu zbóż, szczególnie przy intensywnym nawożeniu azotowym, stosujemy regulatory wzrostu.

Nowoczesne technologie produkcji zbóż https://www.kpodr.pl/wp-content/uploads/2019/02/nowoczesne-technologie.pdf

Proszę zapoznać się z PREZENTACJĄ   Rozpoznaj

i wyniki waszej pracy odeślijcie do sprawdzenia.

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz