Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2CB

03.06.2020r. Temat: Zasady uprawy roli pod zboża ozime.

Celem lekcji  jest poznanie zabiegów uprawowych stosowanych w uprawie zbóż ozimych.

Zadaniem zabiegów uprawowych przy uprawie zbóż ozimych jest poprawa struktury gleby, poprawa stosunków powietrzno-wodnych i zwalczanie chwastów. Zakres zbiegów uprawowych zależy od przedplonu i uprawianego gatunku zboża. Składa się z uprawek pożniwnych i uprawy przedsiewnej. W przypadku przedplonów pozostawiających ściernisko pierwszym zabiegiem jest zniszczenie go przez wykonanie płytkiej podorywki. Przy braku czasu wymieszanie resztek pożniwnych wykonujemy za pomocą kultywatora lub brony talerzowej. Po wykonaniu tych zabiegów w celu niszczenia chwastów wykonujemy kilkukrotnie (2–3) bronowanie lub płytkie kultywatorowanie (2–4 cm). Następnie wykonujemy orkę siewną na głębokość 15–20 cm i bezpośrednio bronujemy. Orkę siewną wykonuje się w terminie pozwalającym na naturalne osiadanie gleby (2–3 tygodnie przed siewem), a w przypadku opóźnionego terminu wykonania orki siewnej należy zastosować pług i wał Campbella. Przed siewem w celu doprawienia gleby stosujemy agregat złożony z kultywatora i wału strunowego. Na glebach ciężkich przed doprawianiem należy zastosować wał kruszący. Przed orką siewną lub zabiegami doprawiającymi wysiewamy nawozy fosforowe i potasowe.

Po okopowych uprawę gleby można uprościć. Uproszczona uprawa polega na zastosowaniu kultywatora z zębami sztywnymi, a bezpośrednio przed siewem agregatu uprawowego złożonego z kultywatora z wałem strunowym lub rototillera.

  • Zespół uprawek pożniwnych – w przypadku uprawy po okopowych wystarczy kultywator i brona
  • Zespół uprawek przedsiewnych jesiennych –orka siewna powinna być wykonana na 2-3 tyg. – jedynie pszenica nie jest wrażliwa na nieodleżałą glebę, najbardziej wrażliwy  jęczmień

Zapoznajcie się z prezentacją :   Zboża ozime uprawa roli

Prawidłowa agrotechnika pszenicy ozimej. https://oodr.pl/wp-content/uploads/2017/08/Prawid%C5%82owa-agrotechnika-PSZENICY-OZIMEJ.pdf

Zadanie :

Orkę siewną pod żyto należy wykonać

  • 3 tygodnie przed siewem pługiem podorywkowym.
  • bezpośrednio przed siewem pługiem z odkładnicą śrubową.
  • bezpośrednio przed siewem pługiem podorywkowym.
  • 2-3 tygodnie przed siewem pługiem z odkładnicą kulturalną.

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.