Uncategorized

Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych i bhp I P4

Dzień dobry

03.06.2020r.

Temat : Urządzenia do obróbki wstępnej jaj. Zasady eksploatacji maszyn i urządzeń do obróbki wstępnej surowców

Cel lekcji: poznanie urządzeń do obróbki wstępnej jaj.

Poznanie zasad właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń do obróbki wstępnej surowców

Zagadnienia do zapisania w zeszycie:

1. Urządzenia do obróbki wstępnej jaj:

a. Owoskop

b. Naświetlacze jaj

– szufladowy

– walizkowy

2. Zasady właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń do obróbki wstępnej surowców

a. zasady bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń

b. Zasady mycia i konserwacji

Treści do lekcji znajdują się w prezentacji:

URZĄDZENIA DO OBRÓBKI WSTĘPNEJ JAJ

ZASADY WŁAŚCIWEJ EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ

Proszę obejrzeć filmy

Pozdrawiam

Teresa Szymoniuk