Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2CB

 19.05.2020r. Temat:  Zasady uprawy roli pod buraki i siew. 

celem lekcji jest poznanie zasad uprawy roli i siew  buraków.

 

Przygotowanie stanowiska

Uprawa roli

 Po zejściu przedplonów należy wykonać cały zestaw zabiegów pożniwnych i przedzimowych

 W przypadkach zakwaszenia gleby nawozi się ją wapnem bezpośrednio na ściernisko, po czym przyoruje

 W celu zniszczenia chwastów wykonuje się wielokrotne bronowanie.

 Poza tym wykonuje się nawożenie obornikiem z przyoraniem oraz orkę przedzimową

 

Uprawa roli – jesienna

 Podorywka – kultywator podorywkowy, brona talerzowa lub spulchniacz obrotowy

 Głęboszowanie – zwłaszcza na glebach ciężkich –spulchnienie warstwy podornej – przywrócenie

właściwych stosunków wodno-powietrznych, sprzyja rozwojowi systemu korzeniowego – 5 cm poniżej

orki głębokiej

 Orka przedzimowa – wymagana duża staranność, równomierne wyskibienie, wykonywana na głębokość 25-30 cm,

Po głęboszowaniu – 18-20 cm

 

Uprawa roli – wiosenna

 Możliwie mała liczba przejazdów a najlepiej jeden – duża liczba przejazdów powoduje

nierównomierne warunki wschodów

 Najlepiej zastosować agregat uprawowy

 

Materiał siewny

 Materiał siewny odmian genetycznie jednonasiennych sprzedawany jest w jednostkach siewnych – opakowanie zawiera 100 tys. nasion (średnica nasion otoczkowanych  3,5-4,7 mm)

Siew

 Zaleca się wczesny siew gdy temp. gleby osiągnie 5-6 oC a jej wilgotność zapewnia

dobre wschody

 W naszym rejonie ok. 15 kwietnia

 Podstawowa szerokość międzyrzędzi to 45 cm

 Głębokość siewu 2-3 cm

 Liczba nasion wysianych na 1 ha zależy od:

– Rodzaju materiału siewnego

– Sposobu siewu – odstęp między nasionami

– Typu siewnika i wynosi dla nasion otoczkowanych

– 6 cm – 3,7

– 9 cm – 2,5

– 12 cm – 1,8

– 15 cm – 1,5

– 18 cm – 1,2

– 20 cm – 1,1

Jednostek siewnych

 Siew  w odstępach między nasionami 18 cm może być polecany na dobrych glebach,

idealnie przygotowanych, przy stosowaniu nasion wysokiej jakości o sile kiełkowania w granicach 92%-95%

 W takich warunkach uzyska się idealną obsadę do zbioru tzn. 86-100 tys. roślin na ha

 

Siew buraków  https://www.youtube.com/watch?v=ZJ3dOdu7la8

 

Zadania do wykonania:

Najniższe temperatury, w których zaczyna się kiełkowanie buraków cukrowych to:

8–11ºC.

1–3ºC.

3–4ºC.

5–7ºC.

Celem otoczkowania nasion buraków cukrowych jest:

przyspieszenie okresu wykonania przerywki

możliwość zastosowania siewu precyzyjnego.

opóźnienie wschodów.

zwiększenie ilości pestycydów wprowadzanych do gleby.

 

Zapytania i informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz