Uncategorized

Produkcja roślinna kl. 2 FTP

15.04.2020r. Temat: Siew zbóż ozimych.

Przygotowanie materiału siewnego i siew nasion

Ziarno siewne nie powinno zawierać zanieczyszczeń organicznych i mineralnych ani nasion chwastów (czystość co najmniej 98%). Powinno posiadać odpowiednią zdolność kiełkowania (nie mniejszą niż 90%), być wolne od chorób i zaprawione zaprawami grzybobójczymi o szerokim spektrum działania. Najlepiej do siewu używać nasion

kwalifikowanych.

Ilość wysiewu zależy od odmiany, terminu siewu i gleby, na której zboże będzie uprawiane.

Ilość wysiewu zbóż ozimych

 

Roślina Ilość wysiewu [kg/ha]

 

żyto 100–160
pszenica ozima 160–240
pszenżyto ozime 150–220
jęczmień ozimy 140–190

 

 

Przykład obliczania;

Chcąc obliczyć ilość wysiewu dla pszenżyta posługujemy się wzorem:

n x MTZ x 100

Ilość wysiewu w kg/ha = —————————————–

W

n – ilość wysiewu w szt./m2

MTZ – masa 1000 ziaren

W – wartość użytkowa nasion (zdolność kiełkowania x czystość)

 

Masa 1000 ziaren dla pszenżyta 40-45 g, zdolności kiełkowania nasion 95%,czystości 98%.

Zalecenia ilości wysiewu pszenżyta ozimego, w zależności od warunków glebowych

i liczby ziaren na m2 wynoszą:

 

⇒ dla kompleksu pszennego dobrego, bardzo dobrego, pszennego wadliwego

200-400 szt. ziaren/m2, tj. ok. 90 -180 kg/ha;

⇒ dla kompleksu żytniego dobrego i bardzo dobrego 250-550.szt./m2, tj.118-247

kg/ha;

⇒ dla kompleksu żytniego słabego 400- 650 szt./m2, tj. 180-292 kg/ha.

Materiał siewny to ziarna kwalifikowane zaprawiane środkami grzybobójczymi

zwiększającymi szansę na dobre wschody, właściwe przezimowanie roślin i zapewniające optymalne warunki rozwoju.

 

Siew wykonujemy za pomocą siewników do zbóż z odpowiednimi ustawieniami. Pod-stawowe parametry siewu zbóż ozimych:

rozstaw rzędów – w zależności od zaleceń producentów materiału siewnego od 10 do 15 cm,

głębokość siewu – na glebach cięższych i zasobnych w wodę 2–3 cm, a na glebach lekkich i wysychających 3–5 cm.

Energię (zdolność) kiełkowania ustala się na podstawie frakcji nasion, które wykiełkowały w ciągu określonego najkrótszego czasu charakterystycznego dla danego gatunku roślin.

PREZENTACJA terminy siewu  Siew zbóż ozimych

Oznaczenie parametrów siewu zbóż ozimych :

http://lodr.konskowola.pl/www_m/pdf/technologia/prawidlowy_siew_zboz.pdf

 

Na następnej lekcji dostaniecie zadanie do wykonania.

Zapytania i informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz