Uncategorized

Produkcja roślinna kl. 2 FTP

15.04.2020r. Temat: Zabiegi pielęgnacyjne zasiewów ozimych.

Zabiegi pielęgnacyjne

Celem zabiegów pielęgnacyjnych w zbożach ozimych jest:

– przeciwdziałanie zaskorupieniu gleby,

– zwalczanie zachwaszczenia,

– przeciwdziałanie wyleganiu.

Po siewie lub bezpośrednio z siewem stosujemy bronowanie broną lekką w celu dobrego przykrycia nasion. W przypadku pojawienia się zaskorupienia przed wschodami bronujemy zasiewy broną ciężką lub lekkim wałem kolczastym w celu skruszenia skorupy.

Podstawowym wiosennym zabiegiem pielęgnacyjnym jest bronowanie, dla pobudzenia roślin i niszczenia chwastów. Następnie zasilamy plantacje nawozami azotowymi i przy-stępujemy do zwalczania chwastów, stosując odpowiednie herbicydy.

Również wiosną zwalczamy choroby i szkodniki, stosując odpowiednie środki ochrony.

Bardzo ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym w zbożach ozimych jest przeciwdziałanie wyleganiu. W tym celu stosuje się preparaty chemiczne, tak zwane regulatory wzrostu (antywylegacze).

Metody zapobiegawcze i bezpośredniego zwalczania chorób, szkodników i chwastów

 

Choroby zbóż ozimych

mączniak prawdziwy

rdza brunatna

brunatna plamistość liści

septorioza liści

septorioza plew

fuzarioza kłosów

choroby podstawy źdźbła (zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość podstawy źdźbła)

pleśń śniegowa

rynchosporioza

rdza żółta (pszenżyto)

rdza źdźbłowa (żyto)

plamistość siatkowa (jęcz-mień ozimy)

rdza jęczmienia

 

Szkodniki

lednica zbożowa

lenie

łokaś garbatek

miniarki

mszyce

nałanek kłosiec

niezmiarka paskowana

paciornica pszeniczanka

ploniarka zbożówka

pryszczarek pszeniczny

pryszczarek zbożowiec

rolnice

skoczek sześciorek

skrzypionki

śmietka ozimówka

wciornastki

żółwinek zbożowy

 

Uciążliwe i groźne chwasty zbóż ozimych

miotła zbożowa (jednoliścienne)

wyczyniec polny (jednoliścienne)

przytulia czepna

chaber bławatek

rumianowate

chwasty wieloletnie (perz właściwy, ostrożeń polny, skrzyp polny)

 

 

Zwalczanie chorób, szkodników i chwastów pro-wadzimy zgodnie z zaleceniami Instytutu Ochrony Roślin.

Zapobieganie i zwalczanie chorób

Do zwalczania chorób w uprawie zbóż stosujemy odpowiednio dobrane fungicydy o jak najszerszym spektrum działania. Do ograniczenia występowania chorób i szkodników wykorzystuje się metody agrotechniczne, które polegają na stosowaniu zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych oraz na przestrzeganiu zasad zmianowania, tak aby stworzyć roślinom korzystne warunki do wzrostu i rozwoju.

Do podstawowych zabiegów agrotechnicznych ograniczających występowanie agrofagów zaliczamy: termin siewu, nawożenie, dobór odmian odpornych na choroby, dobór zdrowego, najlepiej kwalifikowanego materiału siewnego (nasiona powinny być zaprawiane zaprawami fungicydowymi o szerokim spektrum działania), zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne.

 

Zapobieganie występowaniu szkodników w oziminach polega na:

– terminowym i właściwym wykonaniu zabiegów agrotechnicznych (podorywka, głęboka orka siewna),

– stosowaniu zapraw owadobójczych.

 

Chwasty

Wszystkie rośliny niepożądane w uprawie nazywamy chwastami.

Szczególnie łatwo doprowadzić do zachwaszczenia pól, prowadząc uprawy monokulturowe i stosując herbicydy o tej samej lub podobnej substancji czynnej.

Dla ograniczenia i zapobiegania występowaniu chwastów, które w znacznym stopniu wpływają na wysokość plonów, stosuje się przede wszystkim zabiegi agrotechniczne: podorywka wcześnie wykonana, kilkukrotne bronowanie lub płytkie kultywatorowanie po podorywce.

Przy szczególnym nasileniu występowania perzu przed orką siewną można zastosować herbicydy dolistne nieselektywne zawierające glifosat jako substancję czynną, niszczące wszystkie rośliny.

Herbicydy można stosować w uprawie uproszczonej, gdy nie jest wykonywana orka siewna, a jedynie przygotowanie pola do siewu za pomocą agregatu uprawowego.

 

Rozpoznawanie chorób: https://www.youtube.com/watch?v=4oVWxRnzChs

Skracać zboża czy nie? https://www.youtube.com/watch?v=KNkyX7Bo6ns

 

Przykład zwalczania chwastów w pszenżycie zgodnie z integrowaną ochroną roślin.

Chemiczne zwalczanie chwastów

Pszenżyto wymaga interwencyjnej ochrony przed zachwaszczeniem, ponieważ

jest mało konkurencyjne w stosunku do chwastów. Dobór środków zależy od

gatunków chwastów i stopnia zachwaszczenia.

Progi szkodliwości chwastów w szt./m2

  • chwasty jednoliścienne 5-30 szt.,
  • miotła zbożowa dla zbóż ozimych 20-30 szt.; dla jarych 20 szt.,
  • owies głuchy dla zbóż jarych 5 szt.,
  • chwasty dwuliścienne ok. 50 szt.,
  • przytulia czepna dla zbóż ozimych 1-2 szt.,
  • rumianowate dla zbóż ozimych 5 szt., dla jarych 2 szt.,
  • przetaczniki dla zbóż 25 szt.,
  • ostrożeń polny dla zbóż 2 szt.

Preparaty do zwalczania chwastów należy dobierać zgodnie z zaleceniami

IOR i zwracać uwagę na temperaturę powietrza przy ich stosowaniu. W pszenżycie

ozimym zwalczanie chwastów wykonuje się głównie jesienią bezpośrednio po

siewie, przed wschodami lub powschodowo, lepsza skuteczność środków.

ZADANIE DO WYKONANIA  Pytania na ocenę

Zapytania i informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz