Uncategorized

Produkcja roślinna kl.1CB+1CG

05.05.2020r. Temat: Ochrona roślin uprawowych.

Celem lekcji jest poznanie zadań ochrony roślin

 

Cel i zadania ochrony roślin

Ochrona roślin

_ Jest nauką o chorobach, szkodnikach i chwastach oraz o metodach ich zwalczania i ograniczania ich występowania .

_ W praktyce ochrona roślin zmierza do uniknięcia strat w produkcji roślinnej

spowodowanych przez agrofagi (chwasty, choroby i szkodniki).

 

Rola ochrony roślin w nowoczesnym rolnictwie:

_ obniżenie strat w produkcji roślinnej

_ poprawa jakości produktów roślinnych

_ poszukiwanie nowych metod i środków zwalczania agrofagów

_ zabezpieczenie ludzi i środowiska przed niekorzystnymi skutkami zabiegów chemicznych

_ poszukiwanie nowych skutecznych sposobów zwalczania agrofagów poza metodą

chemiczną

_ poszukiwanie środków działających selektywnie

 

Metody ochrony roślin

Wyróżniamy dwie grupy metod:

_ zapobiegawcze (profilaktyczne)

_ bezpośredniego zwalczania

Stosowanie ochrony roślin (szczególnie metod bezpośredniego zwalczania) wymaga

bezbłędnego określenia czynnika chorobotwórczego, szkodnika, chwastu,

ustalenia stopnia ich szkodliwości i właściwego zwalczania oraz przewidywania

występowania agrofagów.

 

Działy ochrony roślin

_ fitopatologia — nauka o chorobach roślin, zajmująca się przyczynami, objawami i skutkami chorób;

_ entomologia — nauka o szkodnikach roślin;

_ herbologia — nauka o chwastach;

_ metody i techniki ochrony roślin

 

Zadaniem ochrony roślin

_ jest opracowanie możliwie wielu metod i sposobów ograniczenia zagrożeń roślin

uprawnych przez agrofagi, dostosowanych do różnych warunków.

_ Ochrona roślin należy do tych dziedzin rolnictwa, których rozwój miał decydujący

wpływ na podniesienie poziomu produkcji rolniczej i ogrodniczej, na jakość i wysokość

uzyskiwanych plonów.

 

Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym https://slideplayer.pl/slide/848032/

 

 

Proszę odpowiedzieć na pytanie i odesłać do sprawdzenia.

 

Co to są agrofagi i jakie organizmy zaliczamy do nich?

Zapytania i informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz