Uncategorized

Produkcja roślinna kl.1CB, 1CG

26.05.2020r. Temat: Szkodniki magazynowe i ich zwalczanie

Celem lekcji jest poznanie szkodników magazynowych oraz określenie  ich zwalczania

Szkodniki w magazynach zbożowych

Obecność szkodników stanowi dla przechowywanego ziarna zagrożenie. W wyniku żerowania szkodników następuje nie tylko ubytek masy ziarna, ale także powstają  straty wynikające pogorszenia się jakości ziarna, zanieczyszczenia go wydalinami, wydzielinami, wylinkami czy martwymi osobnikami.

https://wmodr.pl/produkcja-roslinna/rosliny-zbozowe/169

Zwalczanie i rozpoznawanie szkodników magazynowych  https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/rynki-rolne/zboza/17318-zwalczanie-i-rozpoznawanie-szkodnikow-magazynowych-zboz

Przeglądając miejsce przechowywania zbóż, najlepiej zaopatrzyć się w lupę, aby móc znaleźć ślady żerowania, odchody, larwy, wylinki, bądź dorosłe postaci owadów (imago). Najlepiej do woreczków foliowych, czystą łopatką pobrać próby ziarna z kilku miejsc, a następnie rozsypywać je po kolei na białym papierze i przeglądać pod lupą przy dobrym świetle. Należy szczególnie zwrócić uwagę na pobranie prób z góry i środka składowanych nasion oraz z dna ich miejsca przechowywania.

Gatunki zwierząt powodujące straty w przechowywanych zbożach są przeważnie roztoczami, owadami lub gryzoniami. Ubytki wyrządzane przez szkodniki magazynowe są nie tylko wynikiem żerowania, ale także zanieczyszczenia ich przez odchody, wylinki, jaja i szczątki osobników obumarłych. Wskutek poruszania się i oddychania szkodników, magazynowane ziarna wilgotnieją i ulegają zagrzewaniu, a to często powoduje większe szkody niż samo żerowanie owadów. Szkodniki mogą też przenosić na swoich ciałach bakterie i grzyby, które są przyczyną dalszego psucia się produktów. Niektóre gatunki bytują głównie na zarodkach ziarna zbóż, dlatego w przypadku materiału siewnego szkody są o wiele większe niż wynikałoby to tylko z ubytku masy.

Należy pamiętać o czynnościach ograniczających rozwój szkodników w magazynie. Są nimi:

  • podsuszanie ziarna,
  • utrzymywanie niskiej wilgotności w magazynie,
  • wietrzenie magazynów,
  • czyszczenie powierzchni magazynowych,
  • stała kontrola magazynów pod kątem pojawienia się szkodników,
  • kontrolowanie nowych partii materiału wprowadzanego do magazynu i opakowań,
  • uszczelnienie wszelkich szpar i dziur, szuflowanie ziarna – zapobiegające zagrzewaniu.

NAJPOPULARNIEJSZE SZKODNIKI MAGAZYNOWE ZBÓŻ

Mklik mączny

Mól ziarniak

Omacnica spichrzanka

Wołek zbożowy

Trojszyk ulec

Pustosz kradnik

Mącznik młynarek

Rozkruszek mączny

 

Szkodniki magazynowe zbóż

https://ratapest.pl/popularne-szkodniki/szkodniki-magazynowe-zboz

Szkodniki magazynowe można podzielić na trzy grupy: owady, roztocza i gryzonie. Do najgroźniejszych należy m.in. wołek zbożowy. Jest to najpopularniejszy i najczęściej spotykany szkodnik w magazynach, który żeruje przede wszystkim na ziarnie pszenicy i jęczmienia, wygryzając liczne otworki. To chrząszcz o wielkości 2,5-4 mm o barwie ciemnobrązowej. Rozmnaża się za pomocą składanych jaj. Wyklute po kilku dniach larwy, całe życie spędzają w ziarnie, żywiąc się jego zawartością. Wygryzają ziarniak w środku, pozostawiając tylko jego łupinę nasienną.

Aby zapobiec stratom, zaleca się stosowanie profilaktyki. Najlepszą okazją do tego jest okres wiosenny, kiedy to pustoszeją magazyny i silosy.

https://insekt2.pl/artykuly/szkodniki-magazynowe

Proszę zrobić notatkę z lekcji i przesłać do sprawdzenia.

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.