Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2CB

26.05.2020r. Temat: Choroby i szkodniki buraków, zapobieganie i zwalczanie.

Celem lekcji jest poznanie chorób i szkodników buraków, zapobieganie i zwalczanie.

  1. Choroby buraków
  2. Szkodniki buraków
  3. Zapobieganie i zwalczanie.

Choroby grzybowe

 Ważniejsze choroby powodowane przez grzyby i mającej znaczenie gospodarcze:

– zgorzel siewek,

– chwościk,

– mączniak rzekomy

– mączniak prawdziwy

Zgorzel siewek

 Jest to jedna z najgroźniejszych chorób buraka, wywoływana przez groźne grzyby. Atakują one kiełkujące nasiona i młode roślin, powodują obumieranie korzenia i łodyżki podliścieniowej w okresie do fazy 4 liści.

 Silnie porażone rośliny zamierają, słabiej porażone rosną bardzo wolno, toteż duże nasilenie zgorzeli siewek może spowodować nawet konieczność zaorania plantacji.

 Jest to jedna z najgroźniejszych chorób buraka, wywoływana przez groźne grzyby.

Atakują one kiełkujące nasiona i młode roślin, powodują obumieranie korzenia i łodyżki podliścieniowej w okresie do fazy 4 liści.

 Silnie porażone rośliny zamierają, słabiej porażone rosną bardzo wolno, toteż duże nasilenie zgorzeli siewek może spowodować nawet konieczność zaorania plantacji.

Chwościk buraka

 Chwościk burakowy w ostatnich latach na terenie środkowej Europy nabiera coraz większego znaczenia gospodarczego. Jego gwałtowny rozwój zaznacza się wszędzie tam, gdzie nie przestrzega się podstawowych zasad w płodozmianie, skracając rotację do 3 lat lub nawet siejąc buraki po sobie przez 2-3 lata.

 Choroba może spowodować silne obniżenie zawartości cukru w korzeniach

Mączniak rzekomy

 Na górnej stronie blaszek liści występuje chloroza, na dolnej szarofioletowy nalot zarodników i konidii. Porażone liście zamierają.

 Zwalczanie i zapobieganie: Stosuje się środki zapobiegawcze, takie jak poprzednio. Duże

znaczenie ma także właściwe zmianowanie, ochrona i zwalczanie chemiczne.

Mączniak prawdziwy buraka

 Choroba występuje zwykle w końcowej fazie wzrostu roślin i nie powoduje większych strat w plonie korzeni.

 Wczesną wiosną choroba rozwija się na chwastach, powstają zarodniki konidialne, które wiatr przenosi na buraki, marchew i pietruszkę.

 Grzyb atakuje głównie rośliny znajdujące się w stresie spowodowanym przez suszę.

Jednak do zakażenia roślin dochodzi przy wysokiej wilgotności powietrza, np. podczas nocnej lub porannej mgły.

 

Choroby wirusowe

 Kędzierzawka płaszczyńcowa, mozaika i żółtaczka wirusowa są przenoszone przez owady: płaszczyńca burakowego, mszycę trzmielinowo-burakową i

burakowo-ziemniaczaną.

 Mozaika i żółtaczka wirusowa mogą występować razem, nie tylko na tej samej plantacji, ale i na tej samej roślinie.

 Pojawiają się najwcześniej na plantacjach buraków nasiennych już w maju,

a przemysłowych nieco później, bo w lipcu.

 Bardzo ważne jest chemiczne niszczenie owadów, a także przestrzeganie starannej agrotechniki, tj. właściwego zmianowania, uprawy roli, utrzymania pola w stanie wolnym od chwastów, wczesnego siewu i starannego pielęgnowania zasiewów.

 

Szkodniki buraka

 Mątwik burakowy

 Pchełki

 Drobnica burakowa

 Mszyca trzmielinowo – burakowa

 Płaszczyniec burakowy

 

Mątwik burakowy

 Jest to nicień, który żeruje na korzeniach roślin od wiosny do jesieni.

 Zaatakowane rośliny rosną słabo, wytwarzając dużo korzeni bocznych.

Tworzą one charakterystyczną „brodę” korzeni bocznych

 Namnażaniu się mątwika sprzyja częste następstwo buraków po sobie i

roślinach krzyżowych, a także zachwaszczanie chwastami z rodziny komosowatych i krzyżowych

 

Pchełki

 Żeruje wiosną, pojawia się w III dekadzie kwietnia. Jest niebezpieczny

do końca maja (do 6 fazy liści buraka).

 Chrząszcze błyszczące, czarnozielone, 1,8-2,5 mm długości,uszkadzają kiełki, liścienie i pierwsze liście. Larwy żerują na części podliścieniowej.

 Pchełka jest bardzo niebezpiecznym szkodnikiem, może spowodować całkowite zniszczenie plantacji.

 Namnażaniu i żerowaniu sprzyja sucha i ciepła pogoda.

 

Drobnica burakowa

 Jest to chrząszcz długości 1-1,8 mm, żerujący na siewkach buraka od kiełkowania

do fazy 4 liści.

 Uszkadza on korzenie siewek i niszczy kiełki, powodując zamieranie roślin.

 Drobnica występująca wiosną w dużym nasileniu powoduje całkowite zniszczenie

plantacji sianej punktowo.

 Larwy żerują także na korzeniach roślin starszych.

 Żerowaniu sprzyja wadliwy stan fizyczny gleby, jej zaskorupienie oraz występowanie

chwastów, takich jak gwiazdnica pospolita, rdest ptasi, łoboda i inne.

 

Mszyca trzmielinowo-burakowa

 Występuje na plantacjach buraków przemysłowych i

nasiennych od czerwca do sierpnia.

 Żeruje na liściach w I roku wegetacji oraz na liściach, łodygach i kwiatostanach w II

roku, przenosząc bardzo groźne choroby wirusowe buraki: mozaikę i żółtaczkę

 

Płaszczyniec burakowy

 Pluskwiak, owad szarobrunatny o czarnych plamkach na tarczce i skrzydełkach, długość 3,5 mm

 Przenosi groźną chorobę: płaszczyńcową kędzierzawkę wirusową.

 W ciągu roku występują dwa pokolenia płaszczyńca.

 Pluskwiak, owad szarobrunatny o czarnych plamkach na tarczce i skrzydełkach, długość 3,5 mm

 

Pędraki

Drutowce

Skoczogonki

Rolnice

Zwalczanie chorób i szkodników w buraku cukrowym https://www.cdr.gov.pl/images/Radom/IOR/pliki/IO-ZCH-burakacukrowego.pdf

Jako aktywność na lekcji proszę zrobić notatkę z lekcji i przesłać do sprawdzenia.

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.