Uncategorized

Produkcja roślinna 3 MT

Dzień dobry

08. 04. 2020 r.

 

T: Nawożenie i pielęgnacja łąk i pastwisk.

Rozpoczynamy cykl tematów o łąkach i pastwiskach. Pierwsza lekcja poświęcona będzie nawożeniu łąk i pastwisk oraz szeroko rozumianej pielęgnacji TUZ czyli trwałych użytków zielonych.

Lekcja pojawiła się wczoraj, zgodnie z planem lekcji, jednak widoczna była w zakładce dla klasy 3 CB. Za pomyłkę bardzo przepraszam. Życzę miłej pracy.

1.Nawożenie TUZ

 • nawozy mineralne

– azot

– fosfor

– potas

 • nawozy naturalne
 • wapnowanie i regulacja pH

Aby pomóc Wam zrozumieć  zagadnienie nawożenia TUZ proponuję zapoznać się z treścią załącznika oraz z informacjami na podanej stronie:

https://www.kalendarzrolnikow.pl/1869/rekultywacja-lak-i-pastwisk-wiosna

Załącznik 1 nawożenie TUZ

 1. Zabiegi pielęgnacyjne łąk i pastwisk.

Obejrzyjcie krótki filmik. Wyjaśni on sposoby rekultywacji łąk i pastwisk.

https://www.youtube.com/watch?v=LSlcD3gVwpk

Załącznik 2. Tutaj także znajdziecie informacje dotyczące zabiegów pielęgnacyjnych.

Załącznik 2 pielęgnow. TUZ

 1. Podsiew łąk.

Proszę zapoznać się z treścią tych materiałów. Pomoże to zrozumieć zagadnienie podsiewu łąk jako kolejnego sposobu rekultywacji. Pamiętajcie, że w zależności od stopnia degradacji oraz warunków siedliskowych rekultywację trwałych użytków zielonych można przeprowadzić jedną z trzech metod:
– nawożenia i racjonalnego użytkowania,
– podsiewu,
– ponownej uprawy.

https://www.topagrar.pl/articles/tuz/kiedy-najlepiej-podsiewac-laki-i-pastwiska/

https://www.youtube.com/watch?v=6zEHIaAKQ60

 

 1. Funkcja trwałych użytków zielonych.

–  dostarczają najtańszej paszy dla zwierząt hodowlanych

‒ produkują tlen i nasycają parą wodną powietrze;

‒ chronią gleby przed erozją wodną i wietrzną;

‒ hamują mineralizację gleb torfowych i torfowo-murszowych;

‒ stanowią naturalny zbiornik retencyjny;

‒ pełnią funkcje rekreacyjne i odznaczają się wysokimi walorami estetycznymi;

‒ stanowią ostoję wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym często gatunków rzadkich i prawnie chronionych.

Dla chętnych podaję literaturę do tego tematu:

 • Kocan T., Jacniacki K. 1972 PWRiL Warszawa. Uprawa łąk i pastwisk
 • Moraczewski R. 1996 Rozwój SGGW Warszawa. Łąki i pastwiska w gospodarstwie rolnym

 

Podsumowując

1.Zapoznaj się z załączonymi materiałami.

2.Do zeszytu wpisz temat lekcji oraz punkty.

3.Odpowiedz na pytanie: Jaka dawka azotu powinna być wniesiona na łąki?

 1. Scharakteryzuj punkt 3 czyli podsiew łąk w zeszycie przedmiotowym.
 2. W podsumowaniu, proszę zrobić dla własnej wiedzy Quiz pod hasłem: „ Mieszczuchy nie      mają    szans”. Podaję link:

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/13,129662,13503,w-tym-quizie-mieszczuchy-nie-maja-szans-pytamy-o-rosliny-i.html

 

Marta Marecka-Gierej

 

T: Użytkowanie łąk i pastwisk.

08. 04. 2020 r.

 

 1. Użytkowanie TUZ.

 

 1. Użytkowanie pastwiskowe
 2. Użytkowanie kośne
 3. Użytkowanie pastwiskowo-kośne

 

 

Aby przybliżyć  Wam temat, proponuję obejrzeć filmiki. Zwróć uwagę na trawy, które są wykorzystywane na łąki i pastwiska.

https://www.youtube.com/watch?v=77WkXW2x1so

https://www.youtube.com/watch?v=QchHHglclpQ

Zapoznaj się z treścią załącznika nr 3. Tam znajdziesz najważniejsze informacje o użytkowaniu łąk i pastwisk.

Załącznik 3 Użytkowanie TUZ

 1. Czynniki decydujące o doborze mieszanek

Trawy pastewne różnią się między sobą budową morfologiczną, wymaganiami siedliskowymi i wartością żywieniową. O ich kierunku użytkowania decyduje:

– wysokość i struktura pędów wegetatywnych,

-trwałość,

– smakowitość,

-strawność,

-specyfika składu chemicznego,

-agresywność,

-wymagania siedliskowe

-odporność na niedobory opadów,

-zalewy powierzchniowe,

– wysokie stany wód gruntowych,

– wymarzanie w warunkach bezśnieżnych zim.

Dobór mieszanek zależy też od sposobu renowacji użytków zielonych, intensywności użytkowania z uwzględnieniem stosowania nawozów organicznych i wykorzystaniem herbicydów do zwalczania uciążliwych chwastów jedno- i dwuliściennych.

https://www.agropolska.pl/uprawa/laki-i-pastwiska/sztuka-odnawiania-i-zakladania-uzytkow-zielonych,24.html

Jako podsumowanie zamieszczam tabelkę, w której znajdziesz gatunki traw dostosowane do sposobu użytkowania TUZ.

Tabela. Podział traw pastewnych wykorzystywanych do komponowania mieszanek

 

 

Pędy wegetatywne
Wysokie Wysokie i niskie Niskie
 

Użytkowanie

I grupa – kośne  

II grupa – kośno-pastwiskowe (uniwersalne)

II grupa – pastwiskowe
1.    Mozga trzcinowata 1. Wyczyniec łąkowy/lisi ogon 1.Życica trwała/rajgras angielski
2.    Wiechlina błotna 2. Wiechlina zwyczajna/szorstka 2. Wiechlina łąkowa

 (duża tolerancja na stres)

3.    Kostrzewa trzcinowa 3. Konietlica łąkowa/owsik złocisty 3. Kostrzewa czerwona

 (duża tolerancja na stres)

4. Życica wielokwiatowa/rajgras włoski 4. Mietlica biaława
5.Życicawesterwoldzka/rajgras holenderski 5.Tymotka łąkowa/brzanka
6. Stokłosa 6. Życica mieszańcowa
7.Rajgras wyniosły 7. Kostrzewa łąkowa (królowa polskich traw)
8.Kupkówka pospolita/rajgras niemiecki
9. Stokłosa bezostna

Gatunki podkreślone – z rozłogami podziemnymi, świetnie uszczelniające i zadarniające teren

Do zeszytu przedmiotowego wpisz punkty oraz przerysuj tabelkę.

Życzę zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych

Marta Marecka – Gierej