3CB (SB_I)Zdalne Lekcje

Produkcja roślinna 3 CB

Dzień dobry

05.05.2020 r.

Temat: Przechowywanie i magazynowanie produktów pochodzenia roślinnego.

 

Celem lekcji jest scharakteryzowanie wymagań dotyczących warunków przechowywania poszczególnych produktów pochodzenia roślinnego oraz określić warunki obowiązujące podczas magazynowania i przechowywania różnych produktów pochodzenia roślinnego służące minimalizowaniu ilościowych i jakościowych strat.

 

 1. Wymagania dotyczące przechowywania płodów rolnych
 2. Charakterystyka warunków przechowywania płodów rolnych

– przechowywanie ziemniaków

– przechowywanie zbóż

 1. Sposoby przechowywania płodów rolnych.

 

Ad. 1

Wymagania dotyczące przechowywania płodów rolnych

Jakość przechowywanych płodów rolnych w dużej mierze zależy od:

 • doboru odmiany i stanowiska,
 • procesu wegetacji,
 • dojrzałości i właściwego terminu zbioru,
 • pogody podczas zbioru,
 • zdrowotności produktów rolnych przeznaczonych do magazynowania,
 • sposobu przechowywania (składowania),
 • wilgotności produktów,
 • warunków w miejscu przechowywania (temperatura, wilgotność względna, skład powietrza).
 1. Charakterystyka warunków przechowywania płodów rolnych

przechowywanie ziemniaków

Ziemniaki można przechowywać w kopcach, piwnicach oraz w pomieszczeniach aktywnie wentylowanych, zwłaszcza w przechowalniach lub chłodniach z regulowaną temperaturą oraz wilgotnością powietrza.

Rozróżnia się cztery okresy przechowywania ziemniaków:

 1. Dojrzewanie bulw, zabliźnianie uszkodzeń. Trwa 1–2 tygodnie od chwili złożenia w przechowalni. Temperatura przechowywania w tym okresie powinna wynosić 12–18°C, a wilgotność względna powietrza 90–95%.
 2. Stopniowego obniżania się temperatury do poziomu optymalnego. Okres ten trwa 2–3 tygodnie. Optymalna wilgotność względna powietrza wynosi 90–95%.
 3. Trwa zwykle najdłużej, czasem do późnej wiosny, wymaga temperatury (dla ziemniaków jadalnych przeznaczonych do bezpośredniego spożycia) od 4 do 6°C i wilgotności względnej powietrza 85–90%. W tej temperaturze straty związane z oddychaniem są najmniejsze. Obniżenie temperatury o 1–2°C powoduje, że ziemniaki stają się słodkie.
 4. Okres przygotowania ziemniaków do konsumpcji lub przetwórstwa, zwłaszcza na frytki i chipsy, zwany rekondycjonowaniem. Trwa około 2 tygodni. Wymagana temperatura 12–16°C (cukry proste zmieniają się w skrobię).

przechowywanie zbóż

Chłodzenie ziarna ma wiele zalet i jest coraz powszechniejsze i stosowane zarówno w magazynach płaskich, jak i silosowych. Gwarantuje ono zachowanie dobrej jakości ziarna. Ochłodzenie nawet do temperatury 8–12°C wpływa na ograniczenie do minimum strat spowodowanych oddychaniem, zmniejsza rozwój mikroorganizmów i działalność szkodników.

Aby bezpiecznie przechować zboża, wilgotność nie powinna przekraczać 14–15%, a temperatura 8–12°C.

W przypadku kukurydzy wilgotność nie może przekraczać 15%, a temperatura wynosić mniej niż 10°C.

Ziarno należy przewietrzać w okresach niskiej wilgotności powietrza, aby nie nastąpiło jego zawilgocenie. Najlepiej, aby wilgotność powietrza w czasie przewietrzania i schładzania nie przekraczała 60%, a temperatura 10°C.

Wzrost temperatury w zawilgoconej pryzmie zboża powyżej 25°C grozi wystąpieniem groźnych dla zdrowia i życia mykotoksyn, czyli wtórnych i niepożądanych produktów pleśni i grzybów w źle przechowywanych zbożach.

Ad 3.

Można wyróżnić następujące rodzaje magazynów:

-prymitywne: kopce (napowierzchniowe, zagłębione), ziemianki, piwnice;

-tradycyjne podłogowe (płaskie): jednokondygnacyjne,  wielopoziomowe;

– wieżowe (silosy):  płaskodenne,  lejowe,  spedycyjne

Budynek przeznaczony pod magazyn musi mieć:

 • ściany odpowiednio odizolowane i wykonane tak, aby nie przemakały i nie przewodziły ciepła,                        ·
 • podłogę z doskonałą izolacją przeciwwilgociową,                                                                                                                                     ·
 • okna usytuowane na wysokości minimum 1,5–2 m od podłogi i zabezpieczone przed gryzoniami i ptakami.

Wykorzystaj stronę:  file:///C:/Users/Nauczyciel/Downloads/09_8.1_PPR_tresc.pdf

Moduł VIII Przechowywanie i sprzedaż płodów rolnych – do strony 9

 

PODSUMOWUJĄC:

1.Przepisz punkty do zeszytu przedmiotowego.

 1. Zapoznaj się z treścią modułu VIII, tam znajdziesz wszystkie potrzebne informacje.
 2. Jako podsumowanie lekcji obejrzyj Videocast z Modułu VIII a potem rozwiąż test wiedzy ze strony, którą podałam wyżej.
 3. Zrób zadanie. Jest krótkie. Dasz radę.Zadanie będzie podsumowaniem i uzupełnieniem wiadomości a także potwierdzeniem udziału w lekcji. Prześlijcie notatki oraz zadanie na mój adres mailowy: martagierej@wp.pl do dnia 08.05.2020 r.

Uzupełnij zdania – wstaw definicję lub wyrażenia:

 1. ……………………………….……..– wydzielenie frakcji ziaren o odpowiednich cechach, zależnie od ich przeznaczenia.
 2. Zboże o dużej wilgotności i temperaturze podlega niekorzystnym procesom – powstają dogodne warunki do rozwoju …………………………………. i ………………………………….…………………..
 3. Miejsce do przechowywania powinno zabezpieczać zgromadzone tam płody rolne przed:

……………………………………………………………  , ……………………………………………………..

 1. Zasadniczym elementem składów płodów rolnych jest podłoga. Dlatego przed złożeniem masy towarowej, należy; bardzo dobrze ją wyczyścić, ………………….…………………………………..………….

 

 1. Budynek przeznaczony pod magazyn musi mieć: …………………………………………………………………
 2. Wzrost temperatury w zawilgoconej pryzmie zboża powyżej 25°C grozi wystąpieniem groźnych dla zdrowia i życia ………………………………………………………………………………………………..

 

Pozdrawiam

Marta Marecka – Gierej