Uncategorized

język angielski III BT 05.05.2020 r.

język angielski 05.05.2020 r.
Temat lekcji: Ćwiczenia w mówieniu na tematy związane z ochrona środowiska. Przewidywanie pogody.

Dła ułatwienia zamieszczam plik do pobrania notatki z lekcji w pliku .doc- UNIT 13 Ćwiczenia w mówieniu na tematy związane z ochroną środowiska

Przebieg lekcji:
Wykonujemy zadania od 1 do 6 na str. 154

Zad. 1. Słuchamy nagrania w którym uczennica planuje spędzić pochmurny dzień poza domem. I odpowiadamy 3 pytania do nagrania.
Nagranie:

Skrypt do nagrania:

Student: Let’s go shopping today.
Examiner: We went shopping last week. How about going to the beach?
Student: I’m busy. I must go to doctor.
Examiner: I see. So what do you suggest?
Student: Let’s go to the cinema.
Examiner: But I’d like to have a walk.
Student: But we must to wear warm clothes!
Examiner: OK, let’s go to the cinema then.
Student: Great! And after film, we can do something.
Examiner: What?
Student: Go eat pizza?
Examiner: Yes! That sounds great.

Odpowiedzi: (przykładowe)
1. No, she hasn’t. She hasn’t referred to all of the points mentioned in the task. (Nie. Nie odniosła się do wszystkich punktów/kwestii wspomnianych w zadaniu).
2. She has developed only one question/issue (Rozwineła tylko 1 kwestię)
3. No, she hasn’t. Her answer wasn’t logical and she hasn’t referred to what her interlocutor was saying. (Nie. Jej odpowiedź nie była logiczna i ona nie odnosiła się do tego co mówił jej rozmówca).

Zad 2. Słuchamy poprawną wersję rozmowy z zadania 1 i uzupełniamy ćwiczenie.

Nagranie:Skrypt nagrania:
Student: Let’s go out today. Do you want to go shopping?
Examiner: We went shopping last week. How about going to the beach?
Student: No, I don’t think that’s a good idea. It’s not very warm today.
Examiner: No, but it isn’t raining.
Student: True, but look at those clouds. I think it will probably rain later. And it’s really windy. Let’s go to the cinema instead.
Examiner: But I like going to the beach.
Student: Yes, but it might be cold today. If we go to the beach, we’ll have to wear warm jackets and scarves and we’ll probably still get cold. I’m not sure, but I think there’s a good film on at the cinema and it should be warm in there! We won’t have to wear all those clothes.
Examiner: OK, let’s go to the cinema then.
Student: Great! And after the film, we can have dinner somewhere.
Examiner: Where?
Student: How about that new Italian restaurant? I heard they have the best pizza in town – one hundred different kinds! And we could have a real Italian espresso – that’s your favourite coffee, isn’t it?
Examiner: Yes! That sounds great.


Odpowiedzi:
1. I think it will probably rain later (Sądze, że będzie prawdopodobnie później padało).
2. It might be cold today (Może być dzisiaj zimno)
3. It should be warm in there (Powinno być tam ciepło)

Słownictwo z nagrania:
How about (doing sth)-
Co powiesz na zrobienie czegoś? Np.
How about going shopping-Co powiesz na pójście na zakupy?
it is not very warm-
nie jest zbyt ciepło
instead-
zamiast tego
wear warm jackets and scarves– nosić ciepłe kurtki i szaliki (a scarf- szalik)
get cold- zmarznąć

Zad 3. (Przykładowe odpowiedzi):
I think it will probably rain tomorrow.
It might snow next week.
It should be sunny at the weekend.
I think it might be freezing in winter.  (be freezing- być mroźnie)

Zad 4. (Przykładowa wypowiedź):
1) I’m interested in a walking trip that you offer (Interesuja mnie piesza wycieczka która oferujecie)
2) What about accommodation (A co z zakwaterowaniem?) lub Where are we going to spend the night? (Gdzie spędzimy noc?)
3) What about weather conditions? (A jak warunki pogodowe) lub What is the weather forecast? (Jaka jest prognoza pogody?)
4) What equipment do I need? (Jaki potrzebuje sprzęt?)

Zad 5. Słuchamy nagrania i odpowiadamy na pytania pod nagraniem.
Nagranie:Skrypt nagrania:
Student: On the picture I can see a woman. She is in the middle of it. She wearing a red T-shirt. She’s got a box with glasses and she putting them into this big box. She is smiling.

Proszę zwrócić uwagę na błędy jakie popełnił uczeń w tej wypowiedzi: IN the picute (zamiast On the picture); She IS wearing a red T-shirt (zamiast She wearing); and she IS putting them … (zamiast she putting)

Odpowiedzi (przykładowe):
1. I think that all  these bottles come from someone’s household. (Sądże, że te wszystkie butelki pochodzą z czyjegoś gospodarstawa domowego).
2. I do a lot of things to help the environment. For example, I save water by taking a shower instead of bath. I don’t use plastic bags when I do the shopping. I take my own basket instead. I also try to save electricity- I don’t leave the light on when I don’t need it. (Robię wiele rzeczy żeby pomóc środowisku. Na przykład, oszczędzam wodą poprzez branie prysznica zamiast kąpieli. Nie używam toreb plastikowych kiedy robię zakupy. Biorę swój koszyk zamiast tego. Staram się również oszczędzać prąd. Nie zostawiam włączonego światła kiedy go nie potrzebuje).
3. A few weeks ago I saw a certain environmental campaign on TV. It encouraged people to sort out the rubbish. It also stressed the importance of such action and explained how it helps to protect the einvornment. (Parę tygodni temu widziałem pewną kampanię środowiskową w TV). Zachęcała ona ludzi do segregowania śmieci. Podkreślała ona również istotność takiego działania i wyjaśniała jak to pomaga chronić środowisko).


Zad 6. Wysłuchaj jak uczeń odpowiada na pytania z zadania 5 .
Następnie odpowiedz na pytania w tabeli (prawa/fałsz)

Nagranie:

Skrypt nagrania:
Examiner: Where do you think all these bottles come from?
Student: I think the bottles come from many places. This woman comes here, to this place, once or twice a week and brings bottles.
Examiner: What do you do to help the environment?
Student: Well, I try to save water and electricity. That’s all, I think.
Examiner: Describe an environmental campaign you saw on TV or took part in.
Student: Last year, there was something in our school. We were raising things for animal shelter in our town. Students bringed dog and cat food. I decided buy some dog food. We raised really a lot. Later, we took everything to animal shelter. My friend who go there liked one cat so much that she took it home.

Proszę zwrócić uwagę na kilka błędów jakie popełnił uczeń w tej wypowiedzi:
an animal shelter zamiast animal shelter (brak przeidmka)
brought zamiast brindged (zła forma przeszła od czasownika nieregularnego)
decided to buy zamiast decide buy (po decide używamy pełnego bezokolicznika)
went zamiast go (zła forma przeszła od czasownika nieregularnego)

Słownictwo:
describe sth– opisywać coś
take part in sth– brać w czymś udział
raise things- zbierać rzeczy
an animal shelter- schronisko dla zwierząt

Oczekiwania: Z lekcji powinniście wysłuchać nagrania, opanować słownictwo oraz umieć rozmawiać na tematy związany z ochroną środowiska (co robić aby je chronić)
Praca domowa: Odpowiedz krótko na pytania:
1. Are you environmentally-friendly? Why/Why not?
2. What do you do to protect the environment?

W razie pytań: archilczuk@gmail.com lub kontakt przez FB

Pozdrawiam,
Ariel Chilczuk