Uncategorized

Produkcja roślinna 3 CB

Produkcja roślinna

16. 06. 2020 r.

Temat: Przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – zadanie testowe.

Celem lekcji jest utrwalenie wiadomości i rozwijanie umiejętności przygotowania do egzaminu zawodowego.

Drodzy Uczniowie

Kontynuujemy przygotowanie do egzaminu zawodowego. Naszym głównym zadaniem na dzisiejszą lekcje jest  rozwiązywanie testów egzaminacyjnych . W tym celu należy skorzystać  z adresu https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-r3/ oraz wybrać test_styczen_2017. Pamiętajcie, że na rozwiązanie testu jest określony czas – 60 minut.

Następnie należy sprawdzić poprawność rozwiązania korzystając z odpowiedzi. Zachęcam do rozwiązywanie innych dostępnych testów.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail martagierej@wp.pl

Proszę wpisać w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia, klasę oraz nazwę testu (rok i miesiąc).

Czekam na informację czy wynik egzaminu jest pozytywny oraz ilość uzyskanych punktów.

Życzę powodzenia i miłej pracy

M. Marecka-Gierej