Uncategorized

Produkcja roślinna 3 CB

Produkcja roślinna – „dodatkowa”

Witam

08. 05. 2020 r.

T: Koronawirus- z jakiej pomocy mogą skorzystać rolnicy?

 

Pomoc dla rolników prowadzących gospodarstwa rodzinne w ramach tzw. tarczy antykryzysowej w związku z prowadzeniem stanu epidemii wywołanej wirusem COVID-19.

Możliwe formy pomocy:

Wszystkie niezbędne informacje o możliwych formach pomocy zostały zawarte na oficjalnej stronie internetowej  https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/dodatkowe-wsparcie-rolnicy . 

Na stronie tej można odnaleźć informacje, kto i na jakich zasadach może skorzystać z oferowanego wsparcia, a także gdzie należy złożyć odpowiednie wnioski.

Po wybraniu odpowiedniego rodzaju wsparcia, należy wybrać opcję „dowiedz się więcej”, a następnie zapoznać się z zamieszczonymi tam informacjami.

Ponadto, na stronie https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/najwazniejsze-zmiany-dla-beneficjentowwnioskodawcow-arimr-w-czasie-epidemii.html Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła informacje o ułatwieniach dla wnioskodawców i beneficjentów PROW 2014-2020.

W szczególności, w przypadku uchybienia terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy lub pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, Agencja przywróci ten termin, jeżeli czynność, dla której określony był termin została dopełniona nie później niż 60 dni po ustaniu tych przyczyn.

Na stronie internetowej ARIMR publikowane są także ogłoszenia o wydłużeniu terminów składania wniosków na określone wsparcie.

Zapraszam do zapoznania się z tymi informacjami.

Pozdrawiam

Marta Marecka-Gierej