Uncategorized

Podstawy rolnictwa (produkcja zwierzęca) klasa 1 BT 26.05.2020r.

Temat: Programy komputerowe wykorzystywane do wyszukiwania informacji dotyczących hodowli zwierząt gospodarskich.

Drodzy uczniowie. Rozpoczynamy ostatni dział dotyczący programów komputerowych stosowanych w produkcji zwierzęcej.

Celem lekcji jest poznanie zastosowania różnych programów wspierających prowadzenie stada.

Zapoznaj się z treścią, która znajduje się w załączniku i przepisz do zeszytu poniższe punkty.

 1. System OBORA.
  a) funkcje Systemu OBORA (wymień).
 2. System ZOOTECHNIK Bydło
  a) funkcje systemu ZOOTECHNIK Bydło (wymień).
 3. Zadanie.
  Zapoznaj się z programami demo i w kilku zdaniach przedstaw swoją opinię.

WSTĘP

Komputerem posługują się dzieci, młodzież, dorośli i dziadkowie. Może być on również wykorzystywany
do kompleksowego zarządzania gospodarstwem rolnym. Przy pomocy komputera ewidencjonujemy zdarzenia gospodarcze i finansowe, planujemy procesy technologiczne i ekonomiczno-finansowe, służy nam do pracy biurowej, jest też źródłem informacji zewnętrznej ‒ rynkowej i technologicznej.
Rolnicy chętnie korzystają z możliwości wsparcia swoich decyzji specjalistycznymi programami komputerowymi.
Na rynku informatycznym znajduje się bogata oferta programów komputerowych, ułatwiających pracę rolnikowi.
 1. System OBORA
  Demo

http://www.zetosoftware.pl

Producent: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie

Zakres: zarządzanie gospodarstwem w hodowli bydła

System przeznaczony jest dla hodowców bydła mlecznego, wspomaga zarządzanie gospodarstwem hodowlanym. System jest w pełni zintegrowany z krajowym systemem Oceny Wartości Użytkowej i Hodowlanej Krów i Buhajów (SYMLEK). Użytkownik otrzymuje bazę startową zawierającą komplet informacji o aktualnie ocenianych krowach oraz wydajnościach obór. Baza aktualizowana jest każdego miesiąca po próbnym udoju.

Miesięczne dane mogą być przekazywane na płycie lub poprzez INTERNET.

System „OBORA” umożliwia:

 • Uzyskanie pełnej informacji o każdej krowie w ocenianym stadzie: dane o jej pochodzeniu (dat. urodzenia, nazwa, rasa, nr matki i ojca, wpis do księgi); dane o wydajnościach; porównanie wyników do średniej stada; wartości hodowlane -przekazywane po każdej wycenie; dane o potomstwie (wszystkie cielęta po danej krowie wraz z nazwą i datą urodzenia) ocenę typu i budowy, dane o pokryciach i próbnych udojach
 • Uzyskanie informacji o buhajach (własnych, kryjących, rodowodowych)
 • Rejestracje badań, pomiarów oraz chorób i przebiegu ich leczenia, pokryć, porodów i poronień krów i jałówek, badań grupowych, grupowych zasuszeń, przemieszczeń, brakowań, mleka dla stad nie będących pod oceną
 • Wczytywanie wag z pliku tekstowego
 • Utworzenie drzewa genealogicznego krowy, jałówki, buhaja i buhajka oraz trzypokoleniowego rodowodu
 • Obliczenie stopnia pokrewieństwa krowy/jałówki i buhaja
 • Selekcje krów, jałówek, buhajów i buhajków wg wybranych kryteriów
 • Tworzenie zestawień według wymagań użytkownika z możliwością dowolnego ustawienia kolejności i sortowania danych z możliwością eksportu do arkusza kalkulacyjnego
 • Uzyskanie raportów i analiz dla obór, informacji o średnich wydajnościach obór w poprzednich latach oraz porównanie do bieżących wyników
 • Wyliczanie dla zakresu prób średnich wyników laktacyjnych
 • Przygotowanie kalendarza prac związanego z przewidywanymi zdarzeniami w stadzie
 • Prowadzenie dodatkowych notatek niezależnych od kalendarza
 • Rejestracje pracowników, przyporządkowanie zwierząt do pracowników i budynków
 • Modyfikację słowników w zależności od własnych potrzeb
 • Ustawianie parametrów maksymalnej laktacji
 • Prowadzenie elektronicznej Księgi Bydła z możliwością wydruku formularzy do ARiMR
 • Tworzenie Wykazu Zdarzeń
 • Prowadzenie Księgi Obrotu Inwentarza Żywego Cena systemu OBORA zależy od liczby krów w bazie startowej oraz zakupu dodatkowych modułów. Nie jest prezentowana na stronie www.Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89/521-73-21.

http://www.oborasystem.pl/

 

2. ZOOTECHNIK Bydło

http://www.agropower.pl

Producent: Agropower Sp. Z o.o.

Zakres: zarządzanie gospodarstwem w hodowli bydła Program wspomagający zarządzanie stadami bydła w produkcji mlecznej i mięsnej, przeznaczony dla hodowli małych i dużych.

Główne funkcje programu:
-przypominanie o zadaniach do wykonania
– wydruk harmonogramu,-prowadzenie księgi bydła,
-wydruk dokumentów hodowlanych wymaganych przez ARiMR,
-rejestracja pomiarów mleka i wagi,
-import danych z SYMLEK,
-rejestracja danych zdrowotnych i płodnościowych,
-generowanie zestawień i analiz, graficzna prezentacja wyników,
-selekcje oraz grupowanie bydła.

Cennik oprogramowania reguluje opłaty za licencje programów, rozszerzenia licencji oraz abonamenty na dostęp do aktualizacji i pomocy technicznej.

ZOOTECHNIK Bydło dostępny jest w kilkudziesięciu wariantach -można dobrać przedział licencyjny odpowiedni dla wielkości hodowli – od 10 do 5.000 sztuk zwierząt.

Jeżeli w przyszłości hodowla powiększy się, w dowolnym momencie można rozszerzyć swoją licencję. Abonament na dostęp do aktualizacji i pomocy technicznej przez Internet nie jest obowiązkowy, a jego brak nie powoduje blokady programu.

Oferta abonamentowa skierowana jest do tych użytkowników, którzy pragną mieć zawsze najnowszą wersję programu.

Cena licencji:
Wybrane przedziały licencyjne:
Cena licencji: ZOOTECHNIK Bydło do 20 sztuk 200 zł netto
ZOOTECHNIK Bydło do 50 sztuk 500 zł netto
ZOOTECHNIK Bydło do 100 sztuk 800 zł netto
ZOOTECHNIK Bydło do 200 sztuk 1.200 zł netto
ZOOTECHNIK Bydło do 500 sztuk 1.800 zł netto
ZOOTECHNIK Bydło do 1.000 sztuk 2.600 zł netto
ZOOTECHNIK Bydło do 2.000 sztuk 3.600 zł netto
ZOOTECHNIK Bydło do 3.000 sztuk 4.500 zł netto
ZOOTECHNIK Bydło do 4.000 sztuk 5.000 zł netto
ZOOTECHNIK Bydło do 5.000 sztuk 5.500 zł netto

Pliki do pobrania na stronie: https://www.agropower.pl/?h=produkty

Jako potwierdzenie aktywności poproszę o przesłanie zdjęć notatek na pocztę: a.swiderska.zsckr@gmail.com

Pozdrawiam. Anna Świderska