Uncategorized

Podstawy rolnictwa kl.1BT

16.04.2020r. Temat: Przyrodnicze i agrotechniczne czynniki zmianowania.

Celem lekcji jest  rozróżnić czynniki siedliska i zabiegi uprawowe.

Intensywna uprawa roli wpływa na wyczerpywanie składników pokarmowych z gleby. Oprócz stosowania nawożenia organicznego i mineralnego bardzo ważnym czynnikiem jest stosowanie właściwego zmianowania roślin.

Zmianowanie roślin, z których corocznie uzyskiwane są plony, rozplanowane w czasie i przestrzeni (na określoną liczbę lat) nosi nazwę płodozmianu. Ma ono na celu stworzenie optymalnych warunków do plonowania roślin.

Następstwo roślin uprawianych na danym polu jest uwarunkowane

czynnikami agrotechnicznymi (nawożenie naturalne, organiczne i mineralne oraz wapnowanie i uprawa roli) oraz

przyrodniczymi (wymagania glebowe i pokarmowe oraz długość okresu wegetacyjnego).

 

Do płodozmianu można wprowadzać następujące gatunki roślin:
– okopowe
– zboża ozime i jare
– strączkowe
– motylkowe wieloletnie i ich mieszanki z trawami
– jednoroczne pastewne
– przemysłowe
– poplony i plony wtóre

Przy  opracowywaniu płodozmianu trzeba wziąć pod uwagę:
jakość gleb
warunki klimatyczne
rynek zbytu do którego dostosowuje się produkcję roślinną

Zapoznajemy się z prezentacją:   Czynniki zmianowania

 

Podstawowe pojęcia zmianowanie https://slideplayer.pl/slide/1217093/

Zadania

I.  Konsekwencją stosowania płodozmianu w rolnictwie jest:

  1. wyjałowienie gleby
  2. ochrona upraw przed chorobami i szkodnikami
  3. wzrost substancji szkodliwych dla danego gatunku w glebie
  4. niski plon roślin

II. Najlepszym przedplonem dla pszenicy ozimej jest

  1. Rzepak
  2. Pszenżyto
  3. Życica trwała
  4. Jęczmień ozimy

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz