Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości kl. 2FTP

25.05.2020 Temat: Mobbing w miejscu pracy.

1.Istot mobbingu.

Mobbing to uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanie pracownika.

Typowym przejawem mobbingu są słowa i zachowania godzące w godność człowieka i jego podstawowe prawa. Celem sprawcy jest zepsucie dobrej opinii i zaszkodzenie jej  w taki sposób, by ją wyeliminować z zajmowanej pozycji. Mobbing dotyczy nie tylko szykan kierownictwa wobec podwładnych, ale również relacji między pracownikami. Osoba (lub grupa osób) stosująca mobbing  posługuje się między innymi szykanami, zwodzeniem, podstępem i intrygą, kłamstwem, plotką , oszczerstwem i zachowaniami sadystycznymi.

2.Przejawy mobbingu.

▪krytyczne wypowiedzi przełożonego o pracy podwładnego wygłaszane w obecności pracowników,

▪ośmieszanie ofiary,

▪napastowanie przez telefon,

▪unikanie rozmów z ofiarą przez przełożonego,

▪rozsiewanie plotek,

▪ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy,

▪zlecanie bezsensownych prac,

▪zarzucanie wciąż nowymi pracami,

▪ograniczanie przez przełożonego możliwości wypowiadania się.

Jedną z form mobbingu może być cyberprzemoc, czyli prześladowanie, zastraszanie i ośmieszanie na portalach społecznościowych kompromitujących informacji i zdjęć, wysyłanie nękających maili i SMS-ów. Nieetyczne zachowania w pracy zarówno pracowników, jak i pracodawców negatywnie oddziaływają   na funkcjonowanie firmy. Są źródłem wielu konfliktów. Zachowania te często naruszają zasady prawa, a ich sprawcy zostają pociągnięci do odpowiedzialności karnej przed sądem pracy.

3.ZADANIE  do wykonania.:

1)Wyjaśnij, dlaczego mobbing uważa się za patologię społeczną?

2)Napisz, jakie skutki może wywołać mobbing w zakładzie pracy?

3)Gdzie może zgłosić się po pomoc osoba mobbingowana?

Efekty pracy proszę przesłać na adres  e- mail beata.klasa12@gmail.com   wpisując w tytule wiadomość Ćw. mobbing imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac 27.05.2020

https://poradnikpracownika.pl/-co-to-jest-mobbing-i-jak-mozna-z-nim-walczyc

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk