Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości kl. 2CB

25.05.2020 Temat: Etyka na rynku finansowym.

1.Rynki finansowe są atrakcyjne dla inwestorów ze względu na to, że mogą generować wysokie zyski. Nie zawsze zyski te są osiągane w sposób etyczny.

Przykładem praktyk i zachowań nieetycznych na rynku finansowym są:

1)piramida finansowa to struktura finansowa, w której zyski uczestników są uzależnione od wpłat osób znajdujących się niżej w hierarchii. Na wysokie zyski mogą liczyć przede wszystkim założyciele takiej piramidy. Wypłata zysków pierwszym osobom ze szczytu struktury ma na celu pozyskanie nowych członków. Jej funkcjonowanie zależy od liczby zwerbowanych osób. Jednak ich liczba jest ograniczona , w efekcie całe przedsięwzięcie szybko wygasa. Zachętą do udziału jest obietnica wysokich zysków. Zazwyczaj te struktury nie świadczą żadnych usług finansowych

2)spekulacja to osiąganie określonego zysku, dzięki wykorzystaniu przewidywanych zmian cen, czyli polega na tym, aby tani kupić i drogo sprzedać.

3)oszustwa podatkowe to świadome działania mające na celu uniknięcie opodatkowania lub zmniejszenia jego wysokości.

Najczęściej spotykanymi oszustwami podatkowymi są:

▪rejestrowanie firm w tak zwanych „rajach podatkowych”, czyli państwach lub rejonach, w których przepisy podatkowe są bardzo liberalne, zwłaszcza dla cudzoziemców; należą do nich Honkong, Malediwy, San Marino, Bahrajn;

▪zaniżanie uzyskanego przez przedsiębiorcę przychodu, a w rezultacie obniżenie podatku poprzez przedstawianie fałszywych faktur potwierdzających fikcyjne wydatki.

2.Do etycznych zachowań na rynkach finansowych można zliczyć:

1)odpowiedzialność za podejmowane decyzje i  ich skutki dla otoczenia społecznego oraz zdolność do wycofywania się ze szkodliwych decyzji.

2)przejrzystość prowadzonej działalności czyli udostępnianie informacji dotyczących funkcjonowania firmy.

3)przestrzeganie zasad etyki biznesu.

4)aktywne działania w środowisku, zwłaszcza w środowisku lokalnym np. wspieranie działań kulturalnych sportowych, edukacyjnych, charytatywnych.

 

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki zagadnienia do tematu wraz z opisami.

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk