Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości kl. 2FTP

Temat: Powtórzenie wiadomości-sprawdzian wiadomości.

Celem lekcji będzie przygotowanie się do sprawdzianu poprzez uporządkowanie wiedzy oraz utrwalenie nabytych wiadomości.

Bardzo proszę, abyście wykorzystali moje propozycje pomocy w utrwaleniu i powtórzeniu materiału:

1.Podstawowe formy zatrudnienia

a)umowa o pracę

b)umowy cywilnoprawne: umowa-zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna, kontrakt menadżerski

2.Rodzaje umów o pracę. Biorąc pod uwagę czas, na który jest zawierana umowa wyróżnia się:

-umowę na czas nieokreślony, -umowę na okres próbny (do 3 miesięcy), -umowę na czas określony, -umowę na czas wykonania danej pracy, -umowę na zastępstwo.

3.Dokumenty aplikacyjne – życiorys zawodowy i list motywacyjny.

4.Sprawdzian w załączeniu  Ćwiczenie sprawdzające kl. 2FTP przedsiębiorczość-elementy prawa pracy

Ćwiczenie  sprawdzające proszę przesłać na adres  e- mail beata.klasa12@gmail.com   wpisując w tytule wiadomość SPRAWDZIAN imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania). Proszę wysyłać prace w edytorze tekstu Word.
Termin przesyłania  11.05.2020 (poniedziałek do godz. 15.00)

Życzę powodzenia!

Pozdrawiam, Beata Waszczuk