Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości kl. 2CB

Temat: Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw.

1.Klasyfikacja przedsiębiorstw ze względu na:

  1. rodzaj prowadzonej działalności tj. produkcyjne, handlowe, usługowe, budowlane
  2. posiadanie osobowości prawnej tzn. takie firmy które są osobami prawnymi oraz firmy które takiej osobowości nie mają. Osobowość prawną posiadają spółki kapitałowe, spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe. Oznacza to, że mogą one samodzielnie zawierać umowy, zaciągać kredyty, występować przed sądem. Działają przez swoje wewnętrzne powołane organy, takie jak zarząd, dyrektor, prezes. W tych firmach za zobowiązania (długi) ich właściciele odpowiadają tylko do wysokości wniesionych udziałów. Firmy prowadzące działalność gospodarczą, a nie posiadające osobowości prawnej są traktowane jak osoby fizyczne. Oznacza to, że mogą podpisywać umowy czy zaciągać kredyty, ale tylko we własnym imieniu, a nie w imieniu przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy odpowiadają całym swoim majątkiem osobistym za zaciągnięte zobowiązanie (dług). Osobowości prawnej nie mają: przedsiębiorstwa indywidualne, spółki cywilne i spółki osobowe.

2.Podstawowe formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw:

– indywidualna działalność tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza

– spółki

– spółdzielnie

– przedsiębiorstwa publiczne (państwowe i komunalne)

3.Rodzaje spółek (skrót: sp.)

  • spółka cywilna (skrót: s.c.) działa na podstawie przepisów kodeksu cywilnego
  • spółki handlowe (prawa handlowego) działają na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Dzielą się na:  a) spółki osobowe, do których zalicza się:

– spółka jawna (skrót: sp.j)

– spółka partnerska (skrót: sp.p.)

– spółka komandytowa (skrót: sp.k.)

– spółka komandytowo-akcyjna (skrót: SKA)

b) spółki kapitałowe, do których zalicza się:

– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót: sp. z o.o.)

– spółka akcyjna (S.A.)

Polecenie:  Proszę przeczytaj materiał dydaktyczny zamieszczony na portalu  https://epodreczniki.pl   zakładka szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna→ Kształcenie ogólne →podstawy przedsiębiorczości → blok Przedsiębiorstwo – zasady działania → temat Firma-przedsiębiorstwo-spółka. Czy są jakieś różnice?

Zadanie do wykonania: Odpowiedz na pytania 1) Co to jest osoba fizyczna? 2) Wymień cechy osoby prawnej? Odpowiedzi proszę wysłać na mojego maila beata.klasa12@gmail.com

Wszelkie pytania proszę kierować na mailowy adres  lub przez dziennik elektroniczny . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.

Beata Waszczuk