3CB (SB_I)Zdalne Lekcje

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl. 3CB

Temat: Próg rentowności.

1.Pojęcie rentowności.

Rentowność –  zyskowność, dochodowość, opłacalność,  określa czy przedsiębiorstwo przynosi korzyści, czy działa skutecznie.

2.Elementy kształtujące rentowność.

a)przychody ze sprzedaży

b)koszty poniesione na działalność tzw. koszty całkowite (Kc)  na które składają się koszty stałe (Ks) i koszty zmienne (Kz)

3.Przykład 1 dotyczący obliczania rentowności:

– przychody (P) ze sprzedaży 4 800 zł

– Koszty całkowite Kc 1900 zł

OBLICZENIA:

Najpierw obliczam zysk brutto (Zb)  = P – Kc = 4800 – 1900 =2900 zł

Podatek 18% = Zb* stawka podatku18% = 2900*18/100 = 522 zł

zysk netto =  Zb – kwota podatku =  2900 – 522 = 2378 zł

Odp.  zysk netto wynosi 2 378 zł

4.Przykład 2 dotyczący obliczania rentowności:

– osiągnięte przychody (P) ze sprzedaży 6 000 zł

– Koszty zmienne (Kz)  2 500zł

– Koszty stałe (Ks)  zł  300 zł

OBLICZENIA:

Najpierw obliczam koszty całkowite  (Kc) = Kz+Ks= 2500+300=2800 zł

zysk brutto (Zb)  = P – Kc = 6000-2800=3200 zł

Podatek 18% = Zb* stawka podatku18% = 3200*18/100 = 576 zł

zysk netto =  Zb – kwota podatku =  3200 – 576 = 2624 zł

Wszelkie pytania proszę kierować na mailowy adres  lub przez dziennik elektroniczny . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.

Beata Waszczuk