Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości kl. 2CB

27.05.2020 Temat: „Szara strefa” w Polsce.

1.Pojęcie szarej strefy.

Szara strefa oznacza prowadzenie działalności gospodarczej poza podlegającym kontroli państwa oficjalnym obiegiem. Na określenie tego zjawiska stosuje się takie terminy jak: gospodarka nieformalna, gospodarka w cieniu, szara gospodarka, gospodarka ukryta, a w języku potocznym „praca na czarno”, „praca na lewo”, „po cichu”.

Na szarą strefę składają się:

1)działalność nielegalna – obejmuje produkcję towarów i usług których sprzedaż lub posiadanie jest nielegalne (np. przemyt, nielegalna produkcja papierosów);

2)działalność ukryta – dotyczy oficjalnie zarejestrowanych firm i polega na zaniżaniu dochodów w celu uniknięcia płacenia podatków

3)działalność nieformalna – dotyczy głównie osób fizycznych, świadczących odpłatne, nierejestrowane usługi na rzecz innych osób lub przedsiębiorstw.

2.Przyczyny rozwoju szarej strefy w Polsce

▪wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej – wysokie podatki, opłaty administracyjne, skarbowe składki do ZUS-u.

▪nadmierna biurokracja działalności gospodarczej- dotyczy między innymi konieczności posiadania koncesji, zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.

▪zmiany koniunktury – pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

3.Skutki szarej strefy:

▪zubożenie budżetu państwa

▪nieuczciwa konkurencja

▪pozostawanie osób zatrudnionych poza systemem ubezpieczeń społecznych

▪niska jakość towarów i usług pochodzących z szarej strefy

4.Sposoby ograniczania szarej strefy w Polsce:

▪”uszczelnienie” czyli usprawnienie systemu pobierania podatku VAT

▪działania edukacyjne i prewencyjne np. Narodowa Loteria Paragonowa, która miała zachęcić konsumentów do żądania od oferujących towary i usługi paragonów, co miało wykluczyć ukrywanie części działalności , a zgłoszone paragony brały udział w losowaniu nagród

▪rozwój obrotu bezgotówkowego, obrót gotówkowy nie zostawia żadnych śladów w dokumentach.

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki  do tematu.

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk