Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości kl. 2CB

Temat: Podstawowe zasady księgowości.

1.Istota prowadzenia księgowości. Nierozłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jest prowadzenie księgowości.

Prowadzenie księgowości (rachunkowości) polega na zapisywaniu (rejestrowaniu, ewidencjonowaniu) zdarzeń gospodarczych w sposób chronologiczny (dzień po dniu) i systematyczny, czyli uporządkowany. Prowadzenie rachunkowości obejmuje:

▪prowadzenie ksiąg rachunkowych,

▪ustalanie wyniku finansowego (zysku czy straty),

▪inwentaryzację majątku,

▪sporządzanie sprawozdań finansowych,

▪gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.

Księgowość w firmie jest niezbędna żeby dokonać oceny finansów i rozliczać różnorodne podatki. Prowadzenie księgowości to wiedza praktyczna z zakresu przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych, które trzeba śledzić na bieżąco, ponieważ ulegają częstym zmianom.

2.Podstawowe dokumenty firmy – dowody księgowe.

Potwierdzeniem transakcji kupna-sprzedaży jest dowód (dokument) księgowy, np. faktura, przelew bankowy, który musi spełniać odpowiednie wymogi. . Każde takie zdarzenie musi być udokumentowane i odnotowane.

Dowód (dokument) księgowy powinien zawierać następujące elementy:

▪ określenie rodzaju dokumentu i jego numer np. numer faktury,

▪nazwę, adres, NIP, sprzedającego i kupującego,

▪opis zdarzenia i jego wartość np. 100 sztuk bułek o wartości 210 zł,

▪datę sporządzenia dokumentu,

▪podpis wystawcy dokumentu i osoby upoważnionej do zakupu.

Dowody księgowe wystawiane są co najmniej w dwóch egzemplarzach-dla kupującego  (oryginał) i sprzedającego (kopia).

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki zagadnienia do tematu wraz z opisami.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk