Uncategorized

Produkcja roślinna 3 FT

Dzień dobry

04.05.2020 r.

T: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

 

Dziś powtórzymy sobie wiadomości o roślinach bobowatych. Skorzystajcie z notatek, pomocy dydaktycznych, które wcześniej otrzymaliście. Proszę o uzupełnienie karty pracy, która jest podsumowaniem i uzupełnieniem wiadomości a także potwierdzeniem udziału w lekcji.

Prześlijcie notatki oraz zadanie na mój adres mailowy: martagierej@wp.pl do dnia 11.05.2020 r.

Zal. 3 FT -karta pracy

 

Miłej pracy!

Marta Marecka-Gierej